To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

List otwarty do Komisji Europejskiej ws. systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Wyspa uchodźców

Aktualność

Maraton Pisania Listów: Amnesty International rozpoczyna globalną akcję w obronie praw młodych aktywistów i aktywistek.

Niesprawiedliwość na świecie traktujemy osobiście