To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rada Unii Europejskiej ponownie zajmie się naruszeniami praworządności w Polsce

Sądy w obronie zwykłych ludzi

Aktualność

Kończymy obchody 30-lecia Amnesty Polska, publikując ostatnie opowiadanie z antologii “Wierzymy w wolność”

Dla mnie poszukiwanie sprawiedliwości jest ważne, mogłem zginąć tej nocy... Napaść mnie przeraziła... Jeżeli nie ukarzemy tych ludzi, poczują, że może im to ujść na sucho.