To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

„Moc ulicy. W obronie wolności pokojowych zgromadzeń w Polsce” - najnowszy raport Amnesty International

Amnesty pyta MON o gromadzenie danych o polskich obywatelach innej narodowości

Aktualność

List polskich organizacji do MSZ i PZPN ws. łamania praw człowieka w Rosji

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Mark Twain
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH