To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Słodko gorzkie zakończenie – 2 lata walki o sprawiedliwość dla 14 kobiet

Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy skierowanej przeciwko polskim sędziom

Aktualność

Sędziowie i prawnicy z całej Europy solidarnie przeciwko zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce

Prawa człowieka dla każdego stanowią niezbędny fundament przy budowaniu świata, w którym każdy człowiek będzie żył w zgodzie, w pokoju i dostatku.