To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rząd tworzy tajemniczą „politykę migracyjną Polski”, organizacje odpowiadają

Polska: Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani

Aktualność

Napisz list, zmień życie! Maraton Pisania Listów 2020 czas zacząć!

Rządy często uważają działania sędziów i prawników na rzecz ochrony praw człowieka i fundamentalnych wolności za ingerencję polityczną