To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Komitet Obrony Sprawiedliwości krytykuje ograniczanie swobody wyrażania poglądów przez prokuratorów

Raport Amnesty International o przebiegu zgromadzeń 11 listopada 2018 r. w Warszawie

Aktualność

Węgry: Policja musi powstrzymać się od niepotrzebnego i nadmiernego użycia siły przeciwko protestującym

Amnesty International otrzymała rolę koordynatora zmasowanych ataków propagandowych wymierzonych w Związek Radziecki.
Radio Moskwa, 1980