To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Rzecznik Praw Obywatelskich musi być w stanie pełnić swoją konstytucyjną rolę w sposób wolny od nacisków

Dyscyplinarki przeciwko sędziom i postępowania przeciwko Polsce – 6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE

Aktualność

Czy 14 kobiet doczeka się sprawiedliwości w związku z przemocą podczas Marszu Niepodległości?

Dzięki udziałowi w projekcie mogłam skonfrontować różne punkty widzenia na sprawy, które nie są zbyt oczywiste, a czasami są kontrowersyjne. Był to ważny punkt wyjścia do poszukiwania z młodzieżą wspólnych rozwiązań. Ważną częścią mojej pracy było przekazanie wychowankom wiedzy na temat sytuacji ludzi na świecie, poszanowania praw człowieka, tolerancji oraz ochrony przyrody. Projekt rozwija umiejętności współpracy, wymiany poglądów, otwartości i kreatywności. Jedna z uczennic w dniu zakończenia roku szkolnego powiedziała: „Dziękuję pani przede wszystkim za dwa ostatnie miesiące zajęć, te warsztaty nauczyły mnie inaczej patrzeć na innych, siebie, na świat. To było niezwykłe doświadczenie.”
Marzena, nauczycielka z Bydgoszczy