To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rząd planuje zmiany dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka? Rekrutacja na szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli

Aktualność

6 powodów dla których Meksyk nie powinien podpisywać porozumienia z USA w sprawie uchodźców

Wolność to prawo do różnicy.
Emil Cioran