To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Sejm RP, jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, wybrał urzędującego wiceministra partii rządzącej.

Uczciwa szczepionka przeciwko COVID-19

Aktualność

Jak policja ma (nie) działać w czasie pandemii

Prawa człowieka dla każdego stanowią niezbędny fundament przy budowaniu świata, w którym każdy człowiek będzie żył w zgodzie, w pokoju i dostatku.