To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Aktualność

Poszukujemy ekspertów/ekspertek w obszarze edukacji praw człowieka

Aktualność

„Ci, którzy skaczą” najlepszym filmem o prawach człowieka

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.
47 000 Kobiet
Kampania

Moje ciało, a prawa człowieka