To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Raport z obserwacji zgromadzenia 1 sierpnia 2018

Amnesty z przesłaniem wolności na Pol’and’Rock Festival

Aktualność

Zgłoś się do projektu START THE CHANGE. Zmień świat na lepsze!

Dla mnie poszukiwanie sprawiedliwości jest ważne, mogłem zginąć tej nocy... Napaść mnie przeraziła... Jeżeli nie ukarzemy tych ludzi, poczują, że może im to ujść na sucho.
J., uchodźca z Syrii mieszkający w Warszawie
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH