To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Amnesty International publikuje zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji

Debata na 30-lecie Amnesty International!

Aktualność

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Jola Ronowska

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.