To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Rok po wydaniu orzeczenie aborcyjne szkodzi kobietom

Polska: 17 Afgańczyków i Afganek na granicy siłą wypchniętych na Białoruś

Wasze wsparcie dla bezsilnych i prześladowanych jest częścią prawdziwej duchowości ludzkości (...). Wasze słowa i akcje są mocniejsze niż pieniądze i broń tego świata.