To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Dominika Faber

Światowa fala protestów

Aktualność

Turcja: Nielegalne deportacje Syryjczyków do tzw. „bezpiecznej strefy”

Oczywiście, że wszystko działo się za moją wiedzą. Prezydent i premier godzili się na współpracę wywiadowczą z Amerykanami, bo tego wymagała polska racja stanu. Po zamachu na WTC uznaliśmy, że to niezbędne z powodu nadzwyczajnych okoliczności.