To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Maraton Pisania Listów: Już od 20 lat zmienia życie

Amnesty International dołącza do manifestu kampanii “Ratujmy ludzi na granicy”

Aktualność

Wspólne stanowisko Amnesty International i 17 organizacji praw człowieka dotyczące skazania członków białoruskiego Centrum Praw Człowieka „Wiasna”

Prawa każdego człowieka zmniejszają się gdy prawa jednego człowieka są zagrożone.