To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Jak uciszyć pokojowe protesty w czterech krokach?

Afganistan: rekordowa liczba ofiar cywilnych i nieuzasadnione deportacje

Aktualność

Polska: Światowi przywódcy Amnesty International apelują do Prezydenta i Premiera RP

Wasze wsparcie dla bezsilnych i prześladowanych jest częścią prawdziwej duchowości ludzkości (...). Wasze słowa i akcje są mocniejsze niż pieniądze i broń tego świata.
Emin Abdullajew, uwolniony bloger z Azerbejdżanu
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH