To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Aktualność

Prawa człowieka osób świadczących usługi seksualne

Aktualność

Poszukujemy ekspertów/ekspertek w obszarze edukacji praw człowieka

Oczywiście, że wszystko działo się za moją wiedzą. Prezydent i premier godzili się na współpracę wywiadowczą z Amerykanami, bo tego wymagała polska racja stanu. Po zamachu na WTC uznaliśmy, że to niezbędne z powodu nadzwyczajnych okoliczności.
Aleksander Kwaśniewski
Kampania

Moje ciało, a prawa człowieka