To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Aktualność

Prawa człowieka osób świadczących usługi seksualne

Aktualność

Poszukujemy ekspertów/ekspertek w obszarze edukacji praw człowieka

Otwórz gazetę dowolnego dnia i znajdziesz historię, że gdzieś ktoś siedzi w więzieniu, kogoś torturują, ktoś jest skazany na śmierć za przekonania lub wyznawaną religię. Czytelnik ma poczucie chorej niemożności. Ale jeśli te uczucia wielu ludzi połączyć, można skutecznie działać.
Peter Benenson
Kampania

Moje ciało, a prawa człowieka