To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Aktualność

Prawa człowieka osób świadczących usługi seksualne

Aktualność

Poszukujemy ekspertów/ekspertek edukacji praw człowieka

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne.
XIV Dalajlama
Kampania

Moje ciało, a prawa człowieka