To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Aktualność

Prawa człowieka osób świadczących usługi seksualne

Aktualność

Poszukujemy ekspertów/ekspertek edukacji praw człowieka

Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania!
Benjamin Franklin
Kampania

Moje ciało, a prawa człowieka