To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Turcja: Niezależni obserwatorzy muszą mieć dostęp do aresztowanych

ONZ: Decyzje w sprawie kryzysu uchodźczego

Nie powiedziano mi dlaczego zostaję zwolniona. Ale ja wiem. Żyję dzięki temu, iż nie przestawały się o mnie upominać organizacje takie jak Amnesty International
Dho Thi Minh Hanh