To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Silence Hate Media Camp – jak wyłączyć nienawiść?

Oświadczenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Aktualność

Raport z obserwacji zgromadzenia 1 sierpnia 2018

Wolność to prawo do różnicy.
Emil Cioran
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH