To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Zagrożenie wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka: Finał Maratonu Pisania Listów

Prawa każdego człowieka zmniejszają się gdy prawa jednego człowieka są zagrożone.
John F. Kennedy