To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Zmiany dotyczące udzielania ochrony cudzoziemcom w Polsce zagrażają prawom człowieka

Warto biegać dobrze z Amnesty

Nie mam nic przeciwko, jeśli będę musiała siedzieć w szkole na podłodze. Ja tylko chcę się uczyć. I nie boję się nikogo.
Malala Yousufzai