To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Młodzieżowy Kongres Praw Człowieka

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Aktualność

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Dzieci nie mają podręczników po ukraińsku, zajęcia odbywają się polsku, czy ktoś zrozumiał czy nie – okaże się później. Na koniec lekcji nauczycielka daje mi test, który jest już przetłumaczony na ukraiński, sprawdzam, czy jest dobrze przetłumaczony i razem go rozwiązujemy, a jeśli czegoś nie rozumiemy to korzystam z Google Translate
Nadiia, asystentka międzykulturowa i uchodźczyni z Ukrainy