To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Czas na prawa człowieka!

Wolność dla obrońców praw człowieka w Turcji – akcje Amnesty w Krakowie, Warszawie i Gdańsku

Aktualność

ONZ: Exodus Rohingjów z Mjanmy ujawnia skrajną niezdolność do wypracowania rozwiązania kryzysu uchodźczego

Otwórz gazetę dowolnego dnia i znajdziesz historię, że gdzieś ktoś siedzi w więzieniu, kogoś torturują, ktoś jest skazany na śmierć za przekonania lub wyznawaną religię. Czytelnik ma poczucie chorej niemożności. Ale jeśli te uczucia wielu ludzi połączyć, można skutecznie działać.
Peter Benenson