To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Stanowisko w sprawie zakazu burkini we Francji

Ukraina: Władza musi przeprowadzić dokładne śledztwo po zwolnieniu 13 osób z tajnego więzienia

Aktualność

Brazylia: Dziedzictwem igrzysk w Rio są kolejne zabójstwa z rąk policji

Prawa człowieka dla każdego stanowią niezbędny fundament przy budowaniu świata, w którym każdy człowiek będzie żył w zgodzie, w pokoju i dostatku.
Michael Douglas