To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Irlandia: Referendum w sprawie aborcji to historyczna szansa do głosowania za równością, empatią i godnością

Powstała Koalicja na rzecz prawa karnego

Aktualność

„Wielebny W.” najlepszym filmem o prawach człowieka

Prawa każdego człowieka zmniejszają się gdy prawa jednego człowieka są zagrożone.
John F. Kennedy