To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rząd wprowadza atmosferę strachu, aby zdusić społeczeństwo obywatelskie

Szkolenie dla trenerów i trenerek

Aktualność

Konferencja UE o przyszłości Syrii i regionu: zalecenia i rekomendacje Amnesty International

Na całym świecie, mimo słów tzw. realistów "to się nie uda", "to niemożliwe", po roku, 5, a nawet 20 latach zmiany przychodzą. (…) To jest nasza codzienna praca, uczestniczenie w takich małych aktach oporu. Musimy wierzyć w przyszłość.
Steve Crawshaw