To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Uchodźcy w pułapce umowy UE-Turcja

Polska: Prezydenckie weto to cofnięcie się znad przepaści

Aktualność

Lesbos: Symboliczny protest uchodźców, którzy wpadli w sieci umowy UE-Turcja

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.
47 000 Kobiet