To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Litwa: Wypychanie, nielegalne pozbawianie wolności i nadużycia wobec uchodźców i migrantów

Oświadczenie w sprawie decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu wyroku w sprawie Roe v. Wade

Aktualność

Pięć miejsc w sieci, gdzie możesz uczyć się o prawach człowieka

Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar.
Japońskie przysłowie