To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

RAPORT ROCZNY: Podsycana przez państwo nienawiść daje początek nowej epoce społecznego aktywizmu

List solidarności ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech

Aktualność

„Jesteśmy ludźmi, jak długo musimy tolerować tę sytuację?”

Ciągle myślę, że mnie zabiją lub porwą. Ale nie chcę uciekać. Jestem obrończynią praw człowieka i nie porzucę tej walki.
Berta Cáceres, obrończyni praw człowieka, którą zastrzelono w Hondurasie w 2016