To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Aktualność

Prawa człowieka osób świadczących usługi seksualne

Aktualność

Poszukujemy ekspertów/ekspertek edukacji praw człowieka

Wasze wsparcie dla bezsilnych i prześladowanych jest częścią prawdziwej duchowości ludzkości (...). Wasze słowa i akcje są mocniejsze niż pieniądze i broń tego świata.
Emin Abdullajew, uwolniony bloger z Azerbejdżanu
Kampania

Moje ciało, a prawa człowieka