To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Mjanma: Aung San Suu Kyi traci tytuł Ambasadorki Sumienia Amnesty International

Polska, Święto Niepodległości: wszyscy pokojowi uczestnicy zgromadzeń powinni być chronieni

Aktualność

Konkurs filmowy dla młodzieży „Write the Change!”

Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.
Jan Paweł II