To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Słodko gorzkie zakończenie – 2 lata walki o sprawiedliwość dla 14 kobiet

Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy skierowanej przeciwko polskim sędziom

Aktualność

Sędziowie i prawnicy z całej Europy solidarnie przeciwko zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce

To obowiązek naszego pokolenia wstępującego w dwudziesty pierwszy wiek - solidarność ze słabymi, prześladowanymi, samotnymi, chorymi oraz tymi pogrążonymi w rozpaczy.