To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Oświadczenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Raport z obserwacji zgromadzenia 1 sierpnia 2018

Aktualność

Amnesty z przesłaniem wolności na Pol’and’Rock Festival

Prawa człowieka dla każdego stanowią niezbędny fundament przy budowaniu świata, w którym każdy człowiek będzie żył w zgodzie, w pokoju i dostatku.
Michael Douglas
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH