To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Opinia KOS: działania podjęte wobec sędzi Beaty Morawiec zmierzają do jej zdyskredytowania

Wprowadzenie do edukacji praw człowieka – szkolenie online

Aktualność

List organizacji pozarządowych do polskich władz w sprawie przyjęcia uchodźców z Morii

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.