To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Edukacja a mowa nienawiści – jak zatrzymać internetowy hejt nie wychodząc z klasy

Mowa nienawiści w klasie i internecie – webinarium

Aktualność

Komitet Obrony Sprawiedliwości krytykuje ograniczanie swobody wyrażania poglądów przez prokuratorów

Strony podejmują niezbędne działania prawne i inne w celu zapewnienia należytej staranności w zapobieganiu aktom przemocy wyszczególnionym w niniejszej konwencji, popełnionym przez jednostki inne niż państwowe, ich ściganiu, karaniu oraz zapewnianiu zadośćuczynienia.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej