To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Snapchat i Skype wśród aplikacji, które nie chronią prywatności użytkowników

Sejm musi zapewnić ochronę wszystkim ofiarom przestępstw z nienawiści

Aktualność

Sprawozdanie okresowe z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

To niesprawiedliwe, że inni muszą cierpieć tak samo jak ja. Nikt nie powinien być torturowany. Proszę Was, abyście wsparli mnie w walce, którą zdecydowałam się podjąć. Chcę, by winni odpowiedzieli za swoje czyny!
Claudia Medina, Meksyk