To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Węgry: Przerażające traktowanie osób ubiegających się o azyl

Paraliż planów relokacji w Europie

Aktualność

Nigeria: Specjalny oddział policji wzbogaca się dzięki torturom i łapówkom

Gdybym miała powiedzieć o czym marzę, to jest to praca, niezależność i by móc być z moimi bliskimi. Normalne, bezpieczne życie – tylko tyle.
Sherian