To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Mamy prawo do edukacji seksualnej!

Konkurs filmowy dla młodzieży „Write the Change!”

Aktualność

Amnesty International Polska: komentarz dot. raportu o środowisku pracy w Sekretariacie Międzynarodowym Amnesty International w Londynie

W systemie, który zaprzecza istnieniu podstawowych praw człowieka, strach staje się być na porządku dziennym.
Aung San Suu Kyi