To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Dominika Faber

Światowa fala protestów

Aktualność

Turcja: Nielegalne deportacje Syryjczyków do tzw. „bezpiecznej strefy”

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.