To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Edukacja a mowa nienawiści – jak zatrzymać internetowy hejt nie wychodząc z klasy

Mowa nienawiści w klasie i internecie – webinarium

Aktualność

Komitet Obrony Sprawiedliwości krytykuje ograniczanie swobody wyrażania poglądów przez prokuratorów

Kiedy przyszło pierwszych 200 listów, strażnicy zwrócili mi ubranie. Nadeszło 200 następnych, dyrektor więzienia przyszedł mnie zobaczyć. 3000. Prezydent zadzwonił i kazał mnie uwolnić.
Julio de Pena Valdez, związkowiec z Dominikany