To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Ukraina: Śmiercionośny atak na teatr w Mariupolu to ewidentna zbrodnia wojenna – śledztwo Amnesty International

Litwa: Wypychanie, nielegalne pozbawianie wolności i nadużycia wobec uchodźców i migrantów

Aktualność

Oświadczenie w sprawie decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu wyroku w sprawie Roe v. Wade

ani Ustawa [o równym traktowaniu], ani Kodeks karny, nie ustanawiają adekwatnej i konkretnej ochrony przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej (…)
Komitet ONZ przeciwko torturom nt. sytuacji w Polsce