To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

UE: Orwellowska legislacja antyterrorystyczna pozbawia praw pod przykrywką ich ochrony

Malawi: Zabójstwo mężczyzny z albinizmem

Aktualność

Oświadczenie w sprawie Konwencji antyprzemocowej

Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania!
Benjamin Franklin