To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Nominacje do Pióra Nadziei 2017

Polska: (Nie)codzienna odwaga obywatelska

Aktualność

Syria: Działania w ramach strategii „Poddaj się albo zgiń” to zbrodnie przeciwko ludzkości

Otwórz gazetę dowolnego dnia i znajdziesz historię, że gdzieś ktoś siedzi w więzieniu, kogoś torturują, ktoś jest skazany na śmierć za przekonania lub wyznawaną religię. Czytelnik ma poczucie chorej niemożności. Ale jeśli te uczucia wielu ludzi połączyć, można skutecznie działać.
Peter Benenson