To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

UE: Orwellowska legislacja antyterrorystyczna pozbawia praw pod przykrywką ich ochrony

Malawi: Zabójstwo mężczyzny z albinizmem

Aktualność

Oświadczenie w sprawie Konwencji antyprzemocowej

Państwa muszą podejmować szerokie działania, by przeciwdziałać dyskryminacji i robić wszystko, by zapewnić, że wszystkie jednostki mogą w równym stopniu korzystać ze swoich praw.
47 000 Kobiet