To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

USA: Zdrowie ciężarnych kobiet zagrożone z powodu surowych przepisów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Aktualność

„The War Show” najlepszym filmem o prawach człowieka

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne.
XIV Dalajlama