To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Kampania „Tak to miłość” – pytania i odpowiedzi

Wspomnienie o Bogusławie Stanisławskim

W tym kraju nie da się żyć. Nawet jeśli pracujesz, nie stać Cię na jedzenie. Nie ma leków. Nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, walczymy o przetrwanie.
Młody mężczyzna aresztowany podczas protestów