To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Akademia Praw Człowieka – projekt dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych

Naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów – raport KOS

Aktualność

Polska: Rzecznik Praw Obywatelskich musi być w stanie pełnić swoją konstytucyjną rolę w sposób wolny od nacisków

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Mark Twain