To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska nie wykonała zaleceń Komisji Europejskiej

Człowiek w kinie w Lublinie

Aktualność

Snapchat i Skype wśród aplikacji, które nie chronią prywatności użytkowników

(...)najważniejsze jest życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze.
Marek Edelman