To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rząd planuje zmiany dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka? Rekrutacja na szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli

Aktualność

6 powodów dla których Meksyk nie powinien podpisywać porozumienia z USA w sprawie uchodźców

Najważniejsze jest zagwarantowanie, że Wang Yonghang nie będzie torturowany ani poddawany innym formom złego traktowania. Wierzę, że Wang będzie mógł żyć bezpiecznie.
Maja Komorowska