To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

USA: 100 dni prezydentury Trumpa i zagrożenia dla praw człowieka

Turcja: dziennikarze na całym świecie domagają się uwolnienia 120 więzionych kolegów i koleżanek

Aktualność

Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu

Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne.
XIV Dalajlama