To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rok na greckich wyspach

Lektury o prawach człowieka na wiosnę

Wasze wsparcie dla bezsilnych i prześladowanych jest częścią prawdziwej duchowości ludzkości (...). Wasze słowa i akcje są mocniejsze niż pieniądze i broń tego świata.
Emin Abdullajew, uwolniony bloger z Azerbejdżanu