To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

„Jesteśmy ludźmi, jak długo musimy tolerować tę sytuację?”

Węgry: Nowa ustawa jest zagrożeniem dla istnienia organizacji pozarządowych

Aktualność

Polska: Bierność władz wobec przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Historia dostarcza wystarczającą ilość dowodów na to, co może się wydarzyć, jeśli wywiad państwowy i aparat bezpieczeństwa skupiają w swoich rękach za dużo władzy bez kontroli.
Draginja Nadaždin