To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Amnesty International publikuje zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji

Debata na 30-lecie Amnesty International!

Aktualność

Poznaj aktywistów i aktywistki grup lokalnych Amnesty International – Jola Ronowska

Dla mnie była to możliwość zaangażowania uczniów w najbardziej aktualne sprawy związane z ochroną praw człowieka na świecie. Udział w projekcie to z jednej strony nowy zasób wiedzy i umiejętności dla nauczycieli a z drugiej możliwość aktywizacji uczniów i danie im okazji do samodzielnego działania na rzecz innych.