Łódź: Konferencja “Prawa człowieka a sytuacja Indian w Ameryce Łacińskiej” 16 grudnia 2004 – Amnesty International

Łódź: Konferencja “Prawa człowieka a sytuacja Indian w Ameryce Łacińskiej” 16 grudnia 2004

Konferencja odbędzie się 16 grudnia (czwartek) w Łodzi, w budynku WSMiP UŁ przy

ul. Składowej 41/43.


Program konferencji:


 


10.00 – 10.15 otwarcie konferencji


 


10.15 – 10.35 mgr Andrzej W. Nowak (doktorant, Instytut Filozofii, UAM Poznań)


„Uniwersalizm pluralistyczny jako płaszczyzna dialogu pomiędzy uniwersalizmem praw człowieka a relatywizmem kulturowym.”


10. minutowa dyskusja (pytania do prelegenta)


 


10.45 – 11.05 mgr Joanna Sosnowska (studia podyplomowe CESLA)


Pueblos indígenas  w konstytucjach wybranych państw latynoamerykańskich.”


10. minutowa dyskusja


 


11.15 – 11.35 dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, UŁ)


„Prawa człowieka w świetle raportu CVR (Comision de la Verdad y la Reconcilacion), Peru.”


10. minutowa dyskusja


 


11.45 – 12.00 przerwa


 


12.00 – 12.20 mgr Marcin Komosa (doktorant, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW)


„Prześladowania Indian Mapucze w okresie rządów wojskowych w Chile 1973-1990.”


10.minutowa dyskusja


 


12.30 – 12.50 mgr Agnieszka Bartczak


„Konsekwencje działalności koncernów naftowych dla sytuacji rdzennej ludności Amazonii ekwadorskiej. Aktywność Indian w obronie swych praw.”


10. minutowa dyskusja


 


13.00 – 13.20 mgr Kacper Świerk (doktorant, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM)


„Sytuacja Indian Machiguenga znad rzeki Paquiría, Rezerwat Nahua-Kugapakori, wschodnie Peru.”


10. minutowa dyskusja


 


13.30 – 13.45 – przerwa


 


13.45 – 14.05 – mgr Magdalena Krysińska-Kałużna (Amnesty International)


„Sytuacja brazylijskich Indian w raporcie Komisji Praw Człowieka brazylijskiego parlamentu.”


10. minutowa dyskusja


 


14.15 – 14.35 –  Joanna Trybowska (studia podyplomowe CESLA)


„Prawa człowieka a sytuacja Indian w Meksyku od lat dziewięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej.-


10. minutowa dyskusja


 


14.45 przerwa


15.15 – 15.35 Agnieszka Kapitańska (studentka WSMiP)


„Sytuacja Indian w Chile.”


10.minutowa dyskusja


 


15.55 – 16.15 Robert Wojno (student WSMiP)


„Prawa kobiet w świetle raportów Amnesty International”


10.minutowa dyskusja


 


16.25 panel dyskusyjny studentów WSMiP


 


17.00 zamknięcie konferencji


 


kontakt: Magdalena Krysińska-Kałużna magdalena.kaluzna@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4573