Łódzka sekcja AI zaprasza na warsztaty w ramach “16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” – Amnesty International

Łódzka sekcja AI zaprasza na warsztaty w ramach “16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”

Amnesty International Łódź zaprasza na cykl warsztatów w ramach -16 dni przeciw przemocy wobec kobiet-. Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na tematykę kulturowej tożsamości płci (gender), zrozumienie społecznej natury tworzenia się gender oraz związków pomiędzy uprzedzeniami związanymi z gender, a przemocą wobec kobiet.

Planujemy intensywny cykl pięciu warsztatów w dniach 5-9 grudnia (od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 18.30-21.00 na
Uniwersyteckiej 3 pok. 45 – budynek Wydziału Prawa i Administracji UŁ, czwarte piętro). Poprowadzą je trenerzy i trenerki łódzkiego zespołu edukacyjnego Amnesty. Uwaga: Oczekujemy uczestnictwa we wszystkich zajęciach cyklu.

Zgłoszenia przyjmujemy na edukacja-lodz@amnesty.org.pl do 1 grudnia. W zgłoszeniu
prosimy o napisanie kilku zdań o sobie oraz o tym, dlaczego chciałabyś/chciałbyś w tych warsztatach uczestniczyć.

Warsztaty są przeznaczone dla osób dorosłych. Udział w nich jest bezpłatny.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4228