Łodź: Wieczór Pisania Listów – Amnesty International

Łodź: Wieczór Pisania Listów

10  marca w Lhasie za pokojowe manifestowanie swoich poglądów. Wyrazimy również swój sprzeciw wobec bezprawnego  przetrzymywania w areszcie więźniów sumienia –  dziennikarza Shi Tao oraz obrońcy praw człowieka Hu  Jia. Zaapelujemy także o wyjaśnienie losu i miejsca pobytu tybetańskiego uchodźcy Tseringa Dhondupa.
Amnesty International domaga się, aby władze chińskie podały do wiadomości publicznej pełne i rzetelne informacje dotyczące zatrzymanych, umożliwiły im odbycie sprawiedliwego procesu z prawem do profesjonalnej, prawniczej obrony własnej przed niezawisłym sądem. Koniecznością jest wydanie przez rząd chiński zgody na obecność dziennikarzy i innych niezależnych obserwatorów w Tybecie oraz na przeprowadzenie niezależnego śledztwa ONZ w  związku z marcowymi wydarzeniami.
Amnesty International jako organizacja apolityczna nie zajmuje stanowiska w kwestii niepodległości Tybetu. Nie wzywa również do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3591