Śledztwo ws. tajnego wiezienia na Litwie musi być wzorem dla innych krajow – Amnesty International

Śledztwo ws. tajnego wiezienia na Litwie musi być wzorem dla innych krajow

Litewskie wladze musza zapewnić, aby ich śledztwo w sprawie zarzutów o to, że amerykańska agencja CIA prowadziła tajne więzienie na litewskiej ziemi, było dla Europy przykładem pociągania do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka, stwierdziła Amnesty International.

Obecnie zarzuty te bada litewska komisja parlamentarna, a jej raport ma się ukazać w przyszłym tygodniu.

Jeszcze przed wydaniem raportu, Amnesty International napisała list do szefa parlamentarnej Komisji ds. Obrony Narodowej, która prowadzi śledztwo. Organizacja ponowiła swój apel o pełne, skuteczne, niezależne i bezstronne śledztwo w sprawie zarzutów o istnienie -czarnej dziury- CIA na Litwie oraz ewentualnej roli, jaką litewscy urzędnicy mogli odegrać w prowadzeniu więzienia.

Amnesty International stwierdziła, że litewskie śledztwo powinno zapewnić, że jeśli dowody wskażą na istnienie tajnego więzienia, to -osoby odpowiedzialne za naruszenia praw człowieka poniosą za nie odpowiedzialność.-

-Litewskie śledztwo powinno wyznaczyć nowy kurs dla prawdomówności i pociągania do odpowiedzialności w Europie w sprawach związanych z naruszeniami praw człowieka popełnionymi w kontekście -wojny z terroryzmem- prowadzonej przez USA,- stwierdziła Julia Hall, ekspert Amnesty International ds. zwalczania terroryzmu w Europie.

-Dowody na istnienie tajnych więzień w Europie są istotne, a rządy będące celem zarzutów muszą odpowiedzieć poprzez przeprowadzenie skutecznego śledztwa w sprawie tych zarzutów. Wzywamy Litwę do sprostania temu wyzwaniu,- stwierdziła Julia Hall.

Wielu więźniów przetrzymywanych w takich tajnych miejscach, zwanych -czarnymi dziurami-, było ofiarami bezprawnych zatrzymań, wymuszonych zaginięć, tortur oraz innych metod maltretowania ze strony agentów USA, często przy współpracy i pomocy rządów obcych krajów.

Polska i Rumunia to kraje, które również zostały wymienione przez Parlament Europejski i Radę Europy jako te, które rzekomo zapewniły tajne więzienia dla CIA.

-Jeśli Litwini nie przeprowadzą tego śledztwa w sposób gruntowny, będzie to znak dla innych rządów, że mogą one w zasadzie ignorować zarzuty o poważne naruszenia praw człowieka,- stwierdziła Julia Hall. -Wysiłki Litwy mogą i powinny wyznaczyć dla Europy standardy ponoszenia rzeczywistej odpowiedzialności.-

Zarzuty przeciwko Litwie zostały po raz pierwszy przedstawione przez amerykańską sieć telewizyjną ABC News w sierpniu 2009. Zacytowano wtedy anonimowe źródła w CIA, według których stwierdzono, że Litwa zapewniała więzienia niedaleko Wilna, gdzie -wartościowi- więźniowie byli potajemnie przetrzymywani i przesłuchiwani przez CIA do grudnia 2005.

Po pojawieniu się zarzutów ABC News, Amnesty International w dniu 8 września napisała do litewskiej Prezydent Dalii Grybauskaite, wzywając ją do zapewnienia, by każde śledztwo w sprawie tych zarzutów było bezzwłoczne, niezależne i bezstronne.

Organizacja wskazała, że obowiązek zbadania zarzutów o poważne naruszenia praw człowieka wynika z prawa międzynarodowego i obejmuje zapewnienie, by sprawcom wymierzono sprawiedliwość, ofiarom zapewniono odszkodowania oraz by podjęto kroki do zapobieżenia podobnych naruszeń w przyszłości.

W odpowiedzi z dnia 17 sierpnia stwierdzono, że wstępne zapytania przesłane przez komisje parlamentarne do przedstawicieli litewskich służb bezpieczeństwa i innych agencji, wskazują na to, iż żadne tajne miejsca nie istniały. W listopadzie litewski parlament nakazał przeprowadzenie pełnego śledztwa parlamentarnego, wskazując przez to, że wstępne dochodzenia nie były wystarczające.

W listopadowym raporcie uzupełniającym telewizji ABC News stwierdzono, że anonimowi urzędnicy litewscy przekazali do ABC News dokumenty pochodzące od -przykrywki CIA- wskazujące, że agencja ta zakupiła byłą szkołę jazdy konnej w Antivillai, niedaleko Wilna, której użyła do zbudowania -czarnej dziury- w 2004.
Tlum. B. Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2869