Świętuj z nami 20 lat Amnesty International Polska – Amnesty International

Świętuj z nami 20 lat Amnesty International Polska

W tym roku nasze spotkanie będzie wyjątkowe, wspólnie będziemy świętować 20. urodziny Amnesty International w Polsce.
Rozpoczynamy już 4 czerwca o godz. 19.00 w Kinie Kultura (Krakowskie Przedmieście 21) panelem dyskusyjnym -Polacy solidarni ze światem–, w którym udział wezmą: Premier Tadeusz Mazowiecki, Maria Kruczkowska, Draginja Nadażdin oraz Prezydent Lech Wałęsa*. Dyskusje poprowadzi Grzegorz Miecugow. Zaproszonym gościom chcielibyśmy zadać pytania o to czy Polacy są gotowi i potrafią angażować się w działania na rzecz poszanowania praw człowieka w innych krajach, oraz jakie wyzwania stoją przed Polską w ramach solidarności międzynarodowej.
Po panelu o godz. 21:00 zapraszamy pod Ambasadą ChRL w Warszawie, gdzie spotkamy się w celu uczczenia pamięci o tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku.
Impreza urodzinowa Amnesty international Polska jest planowana na wieczór, 5 czerwca (w sobotę) o godz. 21.00 w klubie Coco de Oro. Podczas imprezy planowane jest ulożenie pod klubem świeczki amnestyjnej i wykonanie zdjęcia, które nie tylko stanie się symboliczną pamiątka, ale również wyślemy je więżniom sumienia, dla których Amnesty działa. Następnie w programie przewidziana jest licytacja rzeczy związanych Amnesty international Polska, prezentacja filmu promującego letnią kampanię Amnesty Bus oraz oczywiście tort urodzinowy. nie zabraknie dobrej muzyki. Impreza jest otwarta nie tylko dla członkówi członkiń stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy wszytskich naszych sympatyków.
Podczas Walnego Zgromadzenia zostaną wybrane nowe władze, zostanie przyjęty Raport finansowy i merytoryczny z działalności Stowarzyszenia w 2009 roku, oraz podjęte zostaną stosowne uchwały.
Zapraszamy wszystkie Członkinie i Członków do wspólnego decydowania o kierunku działalności Amnesty International w Polsce, dzięki czemu każdy będzie mógł przyczynić się w istotny sposób do przestrzegania, promowania i edukacji z zakresu praw człowieka w naszym kraju oraz na całym świecie.
Warunkiem aktywnego uczestnictwa (prawa głosu) jest członkostwo w Stowarzyszeniu, czyli wypełniona deklaracja oraz opłacona składka. Więcej informacji na temat warunków członkostwa na stronie https://amnesty.org.pl/dolacz-do-nas/wstap.html

Dodatkowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Amnesty International 2010 na www.aktywakcja.pl i www.amnesty.org.pl.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: walne2010@amnesty.org.pl. *Oczekujemy na ostateczne potwierdzenie obecności przez Pana Prezydenta Lecha Wałęsę.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2715