‘Świat Patrzy” – Amnesty International

‘Świat Patrzy”

Na świecie co minutę od strzału z jednej z 700 milionów sztuk broni znajdujących się w obiegu, ginie człowiek. Co roku na świecie produkuje się 14 miliardów sztuk amunicji – po dwie na każdego mieszkańca ziemi. Łatwość dostępu do broni w krajach dotkniętych konfliktami nakręca spiralę przemocy. Embarga nakładane przez ONZ są notorycznie łamane. Amnesty International udowodniło na przykład, że broń z Chin i Rosji nadał płynie do Darfuru. W czasie konfliktów zbrojnych kobiety i dziewczęta są gwałcone pod lufami karabinów (w Ruandzie zgwałcono 15 tysięcy kobiet i dziewcząt; w Bośni i Hercegowinie 25 tysiecy). Handel bronią jest poza kontrolą.
 
Niezbędne jest stworzenie globalnego systemu nadzoru nad bronią znajdującą się w obiegu oraz produkowaną. Amnesty International  w koalicji z innymi organizacjami walczy o to od kilku lat. W 2006 roku Stowarzyszenie przekazało Sekretarzowi Generalnemu ONZ milion podpisów, będących wyrazem poparcia dla Traktatu o Handlu Bronią. Wśród osób, które udzieliły nam poparcia i złożyły podpis pod apelem, był m.in. generał Michaił Kałasznikow, konstruktor najczęściej używanej na świecie broni. -Z powodu braku międzynarodowej kontroli nad sprzedażą broni, broń lekka i ręczna łatwo trafia do różnych miejsc na świecie, gdzie zamiast obronie kraju, służy agresorom, terrorystom i różnego rodzaju przestępcom. (-) Kiedy oglądam telewizję i widzę moje karabiny w rękach bandytów, zadaję sobie pytanie: jak tym ludziom udało się je zdobyć– – mówi gen.  Kałasznikow.
Większość państw ONZ, w tym  Polska, poparło rozpoczęcie prac nad Traktatem – ale niektóre trzeba jeszcze do tego przekonać (w tym największego producenta broni – USA, a także Chiny, Rosję, Egipt i Iran).
Celem akcji przed Sejmem było nakłonienie polskich władz do aktywnego poparcia Traktatu w październiku na szczycie ONZ. Istotne jest by traktat zawierał zapis stanowiący o zakazie transferu broni, jeśli uzasadnione jest zagrożenie wykorzystania jej z naruszeniem praw człowieka i prawa humanitarnego lub w sposób hamujący zrównoważony rozwój regionów i państw.
Podobne akcje przeprowadzą w najbliższym tygodniu sekcje Amnesty International w ponad 30 krajach.
 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

3467