Światowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt – Amnesty International

Światowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Od 14 lutego, dnia Św. Walentego, do 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet, dziesiątki tysięcy studentów – działaczy Amnesty International będzie wspierać jedną z najbardziej politycznie i społecznie radykalnych, równocześnie widowiskowych kampanii 2002 roku – Walentynkową Kampanię Studencką (V-Day College Campaign) przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

W ramach tej międzynarodowej kampanii, która jest częścią Ruchu Walentynkowego, studenci z ponad 25 krajów będą prowadzić akcje na rzecz 12-letniej dziewczynki z Gwatemali zgwałconej przez funkcjonariusza państwowego wciąż pełniącego swój urząd, kobiet przetrzymywanych z przyczyn politycznych i torturowanych w Libanie, studentek z Liberii zgwałconych przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz działaczek z Turcji stawianych przed sądem jedynie za wygłaszanie sprzeciwu wobec gwałtów dokonywanych w aresztach.

-To niezwykła okazja, by okazać naszą solidarność i by podjąć działania na rzecz kobiet represjonowanych i znieważanych. Dopóki kobiety nie są wolne, nikt z nas nie jest wolny- – powiedziała Jeselle M.Papa, studentka i koordynatorka akcji z Filipin.

Akcje Amnesty International będą towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom tej kampanii – wystawieniu sztuki Eve Ensler -The Vagina Monologues- na Filipinach, kampanii uświadamiającej w szkołach w Togo, akcjom ulicznym w Wenezueli, otwarciu w dniu 8 marca przez Gubernator Generalną Nowej Zelandii, Dame Sylvię Cartwright, wystawy przygotowanej przez nowozelandzkich studentów.

-Uczestniczymy w kampanii, by skłonić rządy do wypełnienia ich zobowiązań wobec prawa – do zapobiegania przemocy wobec kobiet i ich dyskryminacji. Rządy muszą dać czytelny sygnał wszystkim stosującym przemoc wobec kobiet, że zostaną oni postawieni przed obliczem wymiaru sprawiedliwości- – mówi Amnesty International.

Młodzież i studenci stanowią ponad połowę przekraczającej milion osób rzeszy członków Amnesty International na świecie.

Udział w obecnej międzynarodowej kampanii studenckiej jest wyrazem stałego zaangażowania Amnesty International w kwestię praw kobiet. Problem przemocy wobec kobiet staje się coraz wyższym priorytetem w działaniach AI.

Stałym elementem międzynarodowej Walentynkowej Kampanii Studenckiej będzie wystawianie przez młodzież na całym świecie sztuki -The Vagina Monologues-. Celem tej akcji jest poszerzenie wiedzy o przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt i pozyskanie środków na działalność lokalnych grup występujących przeciwko przemocy i dla organizacji kobiecych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5213