Światowe Forum Społeczne i Światowe Forum Ekonomiczne: pełne prawa dla wszystkich, odpowiedzialność każdego – Amnesty International

Światowe Forum Społeczne i Światowe Forum Ekonomiczne: pełne prawa dla wszystkich, odpowiedzialność każdego

Podczas gdy Paul Hoffman, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego będzie wspierał ruchy społeczne na Światowym Forum Społecznym w Porto Alegre w próbach włączenia praw człowieka do debaty na temat globalizacji, w Davos Irene Khan, Sekretarz Generalny AI będzie omawiać sposoby wzmocnienia zbiorowej odpowiedzialności za prawa człowieka.

-Społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje są szczególnie zainteresowane procesem globalizacji i jej skutkami rzutującymi na życie, środki utrzymania i prawa człowieka setek milionów ludzi na całym świecie- – powiedział Paul Hoffman.

-Ich głos – głos wszystkich kobiet, mężczyzn i dzieci promujących swoje fundamentalne prawa – musi być słyszany, jeżeli chcemy budować globalne społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i prawach człowieka, zamiast wyłącznie na własnych interesach państw czy przedsiębiorstw-.

Przemawiając z Davos, gdzie AI będzie kierowała słowa do przywódców politycznych i ekonomicznych, Irene Khan powiedziała: -Prawa człowieka nie są luksusem w czasach dobrobytu – one są fundamentalne dla stabilnych, otwartych społeczeństw, w których firmy muszą prowadzić swoje interesy-.

Standardy ochrony praw człowieka mogą dostarczać niezmiernie potrzebnego instrumentu gwarantującego, że mający wpływy w polityce czy gospodarce podtrzymują prawną odpowiedzialność za wpływ ich działań na prawa człowieka.

-Za władzą idzie odpowiedzialność; jako że przedsiębiorstwa odgrywają coraz istotniejsze role, tworzenie wiążących mechanizmów prawnych powinno być wzmocnione w celu zapewnienia, że te firmy nie zarezerwują sobie pośredniego lub bezpośredniego uczestnictwa w nadużyciach praw człowieka- – dodała Sekretarz Generalna AI.

-Nadchodzi czas, by iść ponad niezobowiązującymi regułami postępowania dotyczącymi odpowiedzialności przedsiębiorstw za prawa człowieka – podobnie jak państwa posiadają prawne zobowiązania przestrzegania praw człowieka, tak i prowadzący interesy powinni się nimi kierować-.

Poza uczestnictwem w Światowym Forum Społecznym Sekretarz Generalny weźmie też udział w wydarzeniach odnoszących się do zagadnień społeczeństwa obywatelskiego, a odbywających się poza Światowym Forum Ekonomicznym, włączając w to -Publiczne Oko na Davos-.

-To zgromadzenie odgrywa rolę przypomnienia, że międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie obserwuje. Chcemy rzeczywistych działań, nie pustych słów; postępu, nie podniosłych wypowiedzi; czynów, a nie oświadczeń- – powiedziała Irene Khan.

-Prawa człowieka mogą być potężnym narzędziem wzmocnienia tego co pozostało na marginesie globalizacji gospodarczej- – dodała Irene Khan, podkreślając uniwersalny charakter tych praw, opartych na opinii całej ludzkości.

Porto Alegre i Davos mogą być oddalone od siebie o wiele mil i być położone na różnych kontynentach, ale podzielają one dobro wspólne świata, świata, w którym ludzie aspirują do życia w wolności od strachu i wolności od braku- – podsumował Paul Hoffman.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5101