Światowe protesty wzywają do zamknięcia Guantanamo w 5. rocznicę pierwszych transferów więźniów. – Amnesty International

Światowe protesty wzywają do zamknięcia Guantanamo w 5. rocznicę pierwszych transferów więźniów.

AMR 51/008/2007
Z uwagi na fakt, że rozpoczyna się właśnie szósty rok odkąd w Bazie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Guantanamo przebywają osoby z całego świata, zatrzymane w związku z -wojną z terroryzmem-, Amnesty International wezwała do natychmiastowego ich uwolnienia lub postawienia im zarzutów i sprawiedliwego osądzenia przez niezawisły sąd. Odwołujące się do tych postulatów demonstracje i inne wydarzenia odbędą się w ponad 20 miastach na całym świecie, od Waszyngtonu po Tokio i od Tel Awiwu do Londyn, Tunis i  Asunción.
-Żaden rząd nie może stawać ponad prawem. Postępowanie rządu USA to karykatura sprawiedliwości, której trzeba położyć kres.- , powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International. -Podobnie nie do zaakceptowania jest zachowanie światowych liderów, którzy z jednej strony wyrażają zaniepokojenie sytuacją w Guantanamo, a z drugiej  – prowadza regularne interesy z USA. Społeczność międzynarodowa musi zdecydowanie położyć nacisk na zamknięcie Guantanamo i przywrócenie poszanowania dla prawa międzynarodowego.-
-Guantanamo symbolizuje powierzchowność obietnic USA, że poszanowanie ludzkiej godności i rządów prawa będzie leżało u podstaw wszelkich działań, podejmowanych w odpowiedzi na ataki z 11 września 2001.Tymczasem tortury, poniżenie, dyskryminacja, pomijanie procedury sądowej i pogarda dla zobowiązań traktatowych przy jednoczesnej, całkowitej bezkarności, wpisały się na stałe w codzienność Guantanamo.-
Pierwsi, z 750 więźniów 45 narodowości, przybyli do bazy 11 stycznia 2002 roku. Wśród osób tam osadzonych można wskazać m.in.  dzieci w wieku 13 lat; ludzi, którzy po prostu znaleźli się w złym miejscu o złej porze i takich, którzy zostali przekazani USA przez Pakistan i Afganistan w zamian za nagrody pieniężne rzędu tysięcy dolarów.
Pięć lat później, prawie 400 osób jest wciąż więzionych w Guanatanamo. Wszystkie są bezprawnie przetrzymywane. Żadna z nich nie stanęła przed sądem. Żadna nie wie jak długo jeszcze tam będzie, co samo w sobie jest sposobem psychologicznego znęcania się, nie licząc jego fizycznych form, którym wielu więźniów jest poddawanych. Również ich rodziny cierpią z powodu braku jakichkolwiek informacji o losie bezprawnie uwięzionych na wyspie bliskich. 
Władze amerykańskie nazywają więźniów z Guantanamo -wrogimi bojownikami- (ang. -enemy combatants- ) a świat postrzegają jako pole walki. Świadczy o tym fakt, że w Guantanamo przetrzymywane są osoby niemal z całego świata, m.in. z Gambii, Bośni, Mauretanii, Egiptu, Indonezji, Tajlandii, Pakistanu i Afganistanu.
Wiadomo, że – mimo tajemnicy, w jakiej trzymane są działania agencji – CIA prowadziło w Guantanamo ośrodek przesłuchań, który odwiedzali również agenci z innych krajów, m. in. Chin i Libii. Amnesty International twierdzi, iż aktywnie uczestniczyli oni w przesłuchaniach I źle traktowali więżniów.
Przed przetransportowaniem do Guantanamo, niektórzy więźniowie byli przetrzymywani w innych, prowadzonych przez CIA tajnych więzieniach na całym świecie
 -Guantánamo to centrum globalnej sieci tajnych więzień, rozpostartej przez USA przy współudziale rządów innych państw  m.in. z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.- , dodała Irene Khan. -Nadszedł czas by Stany Zjednoczone i ich partnerzy rozplatali tę sieć tajemnicy i nadużyć-.
-Zamiast wzmacniać bezpieczeństwo, praktyki USA osłabiły poszanowanie praw człowieka i rządów prawa. Podważyły moralne prawo Stanów Zjednoczonych do wypowiadania się w innych kwestiach, związanych z przestrzeganiem praw człowieka, takich jak Darfur.-
Rząd amerykański nie tylko zignorował standardy praw człowieka, ale też zablokował nadzór amerykańskich sądów krajowych nad sytuacją w Guantanamo. W październiku 2006 roku Prezydent Bush podpisał ustawę o Komisjach Wojskowych, która likwiduje uprawnienia sądów krajowych do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie legalności uwięzienia (habeas corpus), złożonych przez obcokrajowców, m.in. tych, przetrzymywanych w Guanatanamo. Habeas corpus to podstawowe narzędzie ochrony przed arbitralnym uwięzieniem i torturami. Amnesty International nawołuje do przywrócenia habeas corpus i unieważnienia stosownych przepisów u ustawie o Komisjach Wojskowych.
W celu uzyskania informacji na temat prowadzonej przez Amnesty International kampanii na rzecz zamknięcia Guanatanamo, wejdź na stronę: https://amnesty.org.pl/cms/aktualne-akcje/bo-piec-lat-bezprawia-to-za-dlugo/ Jeśli chcesz zapoznać się z akcjami, zaplanowanymi na 11 stycznia2007, wejdź na stronę: http://news.amnesty.org/index/ENGAMR510062007  Pakiet informacyjny dla mediów w języku angielskim, dostępny jest na stronie: http://web.amnesty.org/pages/usa-151206-media-eng Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4013