Światowi przywódcy muszą zadecydować o nowym rozwiązaniu dla syryjskich uchodźców – Amnesty International

Światowi przywódcy muszą zadecydować o nowym rozwiązaniu dla syryjskich uchodźców

Dziś w Londynie na konferencji w sprawie Syrii spotykają się światowi przywódcy. Muszą zobowiązać się do przyjęcia ambitnego wielomiliardowego porozumienia dla Syrii i krajów, które przyjęły syryjskich uchodźców - twierdzi koalicja złożona z ponad 90 organizacji zajmujących się pomocą humanitarną oraz prawami człowieka.

Koalicja reprezentowana przez organizacje takie jak Malala Fund, Oxfam i Amnesty International twierdzi, że aby konferencja, współorganizowana przez Wielką Brytanię, Niemcy, Norwegię, Kuwejt i ONZ, zakończyła się powodzeniem, musi zostać przyjęty odważny plan dla Syrii, uchodźców i społeczności ich przyjmujących.

Właśnie rozpoczyna się szósty rok kryzysu, a nieprzerwane cierpienie osiąga historyczne proporcje w skali i intensywności. Strony konfliktu nadal popełniają zbrodnie wojenne wymierzone bezpośrednio w ludność cywilną. Obecnie 13,5 miliona osób w Syrii potrzebuje pilnej pomocy. Szacuje się, że od rozpoczęcia konfliktu w 2011 r. co godzinę każdego dnia około 50 syryjskich rodzin jest zmuszonych opuścić swój dom.

– Deklaracja zwiększenia środków finansowych jest  pilnie potrzebna, ale nie będzie wystarczająca, powiedział Rouba Mhaissen, założyciel Sawa for Development and Aid. Spotkanie w Londynie musi doprowadzić do poważnej zmiany w odpowiedzi na kryzys. Po pięciu latach kryzysu nadszedł czas, aby wyjść poza minimalne dostarczanie pomocy humanitarnej. Rządy muszą działać bardziej pro aktywnie, aby pomóc Syryjczykom prowadzić godne życie i złagodzić obciążenie społeczności przyjmujących uchodźców w krajach sąsiednich. Prawa uchodźców muszą być przestrzegane, uchodźcy  musza mieć możliwość pracy i edukacji swoich dzieci.

Koalicja zaapelowała, aby państwa biorące udział w konferencji podjęły decyzję o wieloletnim finansowaniu, zawarcie nowych partnerstw między rządami, instytucjami finansowymi, prywatnym sektorem i społeczeństwem obywatelskim; oraz zbudowały fundamenty pod ewentualny rozwój państw, które ucierpiały z powody wojny po zakończeniu konfliktów. Należy także zająć się takimi działaniami, jak masowe ataki, oblężenia miast oraz odmowa dostarczania pomocy humanitarnej.

Syryjczycy doświadczają bezprawnej i niekończącej się wojny, powiedział David Miliband , prezes i dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC). Najnowsze, wstrząsające sceny z oblężonego miasta Madaja i wzrastająca presja na kraje sąsiednie wymaga od politycznych przywódców natychmiastowego działania. Nieustające cierpienie Syryjczyków powinno wywołać globalne wezwanie do działania i wsparcia humanitarnego, aby złagodzić cierpienie ludności  i poprzez polityczne działanie zakończyć wojnę.

ONZ apeluje o wsparcie w wysokości 7,73 mld $, żeby odpowiedzieć na kryzys w Syrii, podczas gdy krajowe plany działania wymagają kolejnych 1,2 mld $. W ubiegłym roku sfinansowano mniej niż 60% wniosków ONZ. Uczestnicy konferencji muszą zadbać o to, żeby w tym roku jak i w przyszłości  zapewnić ONZ i państwom sąsiednim potrzebne środki na wsparcie osób dotkniętych konfliktem. Środki te powinny być zwiększone przez  inwestycje  sektora prywatnego i zaangażowanie finansowych instytucji, aby stymulować wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy.

Potrzebny jest wspólny wysiłek, aby ustabilizować gospodarkę w regionie, szczególnie w Libanie i Jordanii, powiedział dr Ahmad Tarakji , prezes  Syrian American Medical Society (SAMS).  Syryjscy uchodźcy potrzebują nadziei i powinni mieć szansę na budowanie własnej przyszłości. Ich prawa muszą być przestrzegane i powinni mieć możliwość podjęcia pracy i wychowania dzieci. Tymczasem zwiększona pomoc nie zwalnia państw spoza regionu z ich odpowiedzialności za priorytetową ochronę cywilów i zakończenia konfliktu w Syrii oraz przesiedlenia syryjskich uchodźców i zapewnienia, że osoby szukające schronienia będą mogły bezpiecznie i legalnie dostać się do Europy.

Zgodnie z postulatami koalicji nowe porozumienie powinno:

  • Dostarczyć znaczące dodatkowe, wieloletnie finansowanie w celu zaspokojenia bieżących i długoterminowych potrzeb uchodźców i krajów ich przyjmujących;
  • Wezwać do zwiększenia ochrony cywilów zarówno w Syrii jak i w innych krajach, włączając w to zakończenie ataków na ich domy, szkoły i ośrodki medyczne, oblężeń i przeszkód w dostarczaniu pomocy humanitarnej;
  • Kraje, w których przebywają uchodźcy powinny usunąć bariery, które uniemożliwiają uchodźcom pracę i dostęp do podstawowych, niezbędnych usług, takich jak opieka medyczna;
  • Zobowiązać się do zapewnienia, że wszystkie dzieci uchodźcy i dzieci w społecznościach przyjmujących uchodźców, otrzymają dostęp do edukacji przez cały rok szkolny;
  • Zobowiążą się do wykorzystania potencjału międzynarodowych instytucji finansowych i liderów biznesu do inwestycji w ożywienie i wzrost gospodarczy regionu, który przyjmuje uchodźców;
  • Określić zakres koordynacji i odpowiedzialność za wdrażane mechanizmy taka, by plan został skutecznie wdrożony;
  • W centrum działań znajdują się prawa i potrzeby uchodźców, dotkniętych konfliktami Syryjczyków, oraz społeczności przyjmujących.

Tylko przerwanie konfliktu i wynegocjowanie rozwiązania politycznego przerwie cierpienie Syryjczyków. Rządy muszą dążyć do porozumienia w rozmowach pokojowych w Genewie – powiedział Jan Egeland, Sekretarz Generalny Norweskiej Rady Uchodźców.

Zdjęcie: Budapeszt, Węgry, wrzesień 2015. Copyright: Attila Husejnow.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: Brak zakwaterowania szczególnie zagraża osobom starszym przesiedlonym w wyniku rosyjskiej inwazji – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

1026