Światowy Dzień Akcji – 12 lipca 2008 – Amnesty International

Światowy Dzień Akcji – 12 lipca 2008

Od New Delhi do Waszyngtonu przez Ateny i Warszawę sympatycy Amnesty International ustawili się w taki sposób, że utworzyli widoczne z wysokości hasła takie jak: wolność, godność i sprawiedliwość, by przypomnieć główne zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której 60 rocznica przypada w tym roku.

Akcja zorganizowana 12 lipca pokazała, że istnieje poparcie społeczności międzynarodowej dla poprawy stanu przestrzegania praw człowieka w Chinach.

Światowy Dzień Akcji zjednoczył ludzi na wszystkich kontynentach. Wsparli oni i zorganizowali działania mające na celu walkę o prawa człowieka w krajach, w których są one łamane. W trakcie Światowego Dnia Akcji organizowanego przez Amnesty International, tysiące osób solidaryzowały się z ofiarami łamania praw człowieka na całym świecie.

Sympatycy Amnesty International w Polsce zebrali się w Warszawie na Placu Zamkowym. Przed kościołem Św. Anny utworzyli słowo -free-, nawiązując do artykułu pierwszego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który brzmi:-Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw-. Wyrazili oni tym samym swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka w Chinach i wezwali władze chińskie do spełnienia obietnic dotyczących przestrzegania praw człowieka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji!

Zdjęcia wykonane podczas Światowego Dnia Akcji:

http://circleupnow.smugmug.com/gallery/5344545_ENFZm/1/326785690_pjbHE (hasło: dayofaction)

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3519