Światowy Dzień Habitatu: Rządy w Afryce muszą zakończyć przymusowe eksmisje. – Amnesty International

Światowy Dzień Habitatu: Rządy w Afryce muszą zakończyć przymusowe eksmisje.

W większości przypadków eksmisje odbywają się bez procesu, konsultacji, odpowiedniego aktu prawnego czy rekompensaty. Najczęściej dochodzi do użycia siły przeciwko wysiedlanym mieszkańcom.
-To jest zupełnie nie do zaakceptowania, że rządy państw afrykańskich kontynuują akty przemocy, łamiąc prawo regionalne i międzynarodowe włączając Afrykańska Kartę Praw Człowieka-, mówi Erwin van der Borght – Dyrektor Programu Afrykańskiego Amnesty International.
Rządy były i są odpowiedzialne za zabezpieczenie akcji wysiedleń mających miejsce w Afryce i za zapewnienie opieki wysiedlonym za pomocą siły.
Amnesty International bada sprawy eksmisji w Angoli, Czadzie, Egipcie, Nowej Gwinei, Ghanie, Kenii, Nigerii, Sudanie, Zimbabwe i (Swaziland). Skutki przymusowych eksmisji mogą być katastroficzne, zwłaszcza dla ludzi żyjących w ubóstwie.
-Nie chodzi jedynie o utratę domu i całego dobytku, ale także o brak możliwości korzystania z czystej wody, jedzenia, warunków sanitarnych, pracy, zdrowia, edukacji-, mówi Erwin van der Borght .
Ostatnio przeprowadzone przymusowe eksmisje miały miejsce w lipcu 2009 roku w Angoli, Czadzie, Kenii i Nigerii.
W Angoli miedzy 20 a 26 lipca około 3000 rodzin zostało eksmitowanych ze swoich domów. Ich domy zostały zdemolowane, ich dobytek zniszczony, ludzie zaś zostali pozostawieni sami sobie.
W Czadzie od lutego 2008 dziesiątki tysięcy ludzi zostało bez domu, po akcji wysiedleń w Ndżamenie – stolicy Czadu. Pod koniec lipca 2009 ich domy nadal pozostają zniszczone, a ludzie boją się dalszych eksmisji.
W Kenii w lipcu 2009 roku około 3000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów w Githogoro i w Nairobii – stolicy Kenii. Eksmisje odbyły się bez żadnych powiadomień, czy odpowiednich dokumentów. Wiele ludzi zostało bez domu, czystej wody, warunków sanitarnych ani bez dostępu do opieki zdrowotnej.
W Nigerii w sierpniu 2009 wysiedlono tysiące ludzi, aby zrobić miejsce pod nowy kompleks kinowy. Kolejne tysiące ludzi żyją z groźbą ryzyka wysiedlenia i życia w ubóstwie.
Ludzie z całej Afryki planują protest w Światowy Dzień Habitatu potępiający masowe wysiedlenia przeprowadzane przez rządy państw.
5 października wszyscy powiemy jednym głosem przeciwko masowym wysiedleniom.
Członkowie Amnesty International w Austrii, Kanadzie, Islandii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych będą równolegle uczestniczyć w kampanii w swoich krajach.
-Mobilizacja ludzi z całej Afryki przeciwko prowadzonej za zgodą rządów polityce eksmisji ma obudzić liderów Afryki- powiedział Erwin van der Borght .
-Ludzie nie mogą być pozbawiani domów przez rządy własnych państw-.
Jako cześć kampanii -Żądamy Godności- Amnesty International wzywa rządy państw afrykańskich do przyjęcia wspólnej linii działania przeciw eksmisjom bazującej na standardach ONZ i opartej na międzynarodowych prawach człowieka.
Tłumaczenie: Agnieszka Jużda

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2951