Światowy Dzień Kobiet 2010: Amnesty International przypomina, że prawa kobiet są prawami człowieka. – Amnesty International

Światowy Dzień Kobiet 2010: Amnesty International przypomina, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Często również same obrończynie praw człowieka, z powodu swojej działalności, są prześladowane przez władze lub przez społeczeństwo za to, że ośmielają się przełamywać stereotypy i domagają się zmian.
Obrończynie praw człowieka na całym świecie odważnie występują w obronie wszystkich praw, zarówno wolności wypowiedzi czy zgromadzeń, jak i na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, praw mniejszości oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Pomimo imponujących osiągnięć ruchu kobiecego, w kwestii przestrzegania praw kobiet na świecie wciąż pozostaje wiele do zrobienia.
Przemoc wobec kobiet pozostaje jedną z najpoważniejszych barier na drodze ku równemu statusowi kobiet i mężczyzn. Amnesty International wzywa władze całego świata do należytego zapobiegania i karania za akty przemocy. Najważniejszą sprawą jest, aby kobiety dotknięte przemocą miały dostęp do sprawiedliwości i zadośćuczynienia za cierpienia, których doznały. Przemoc wpędza kobiety na całym świecie w ubóstwo, a kobiety ubogie, zamieszkujące slumsy czy należące do ludności tubylczej należą do tych, które najczęściej dotknięte są przemocą.
Kobietom także odmawia się należnych im praw seksualnych i reprodukcyjnych. Z powodu restrykcyjnego prawa, braku dostępu do opieki zdrowotnej czy z powodu dyskryminacji, co minutę na świecie jedna kobieta umiera z powodu komplikacji związanych z ciążą lub porodem. Często również same obrończynie praw człowieka z powodu swojej działalności są prześladowane przez władze lub przez społeczeństwo za to, że ośmielają się przełamywać stereotypy i domagają się zmian.
8 marca AI Polska zachęca do udziału w akcji na rzecz praw kobiet, która odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Zachęcamy również do wysyłania apeli w dwóch sprawach:

  • Na rzecz zaprzestania prześladowań Ronak Safarzedah oraz innych działaczek i działaczy Kampanii na Rzecz Równości – organizacji walczącej z dyskryminacją kobiet w Iranie
  • W sprawie położenia kresu umieralności okołoporodowej w Burkina Faso – afrykańskim kraju, w którym poziom tej umieralności jest bardzo wysoki

8 marca, w Światowy Dzień Kobiet, trenerzy i trenerki Amnesty International poprowadzą w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka zajęcia poświęcone tematyce kulturowej tożsamości płci oraz przemocy wobec kobiet. Zajęcia będą prowadzone metodami interaktywnymi, które umożliwią osobom uczestniczącym przyjrzenie się własnej tożsamości w kontekście funkcjonujących stereotypów płci, zwłaszcza tych, które dotykają je bezpośrednio. Celem udziału w warsztatach jest skłonienie do refleksji nad problematyką stereotypów i uprzedzeń związanych ze społecznym funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn, które prowadzą do zachowań dyskryminujących.
Otwarte warsztaty genderowe odbęda się w Loży Stalina w Teatrze Dramatycznym o godz. 19.00.
W Holu Kasowym Teatru będzie można obejrzeć wystawę z kampanii społecznej Amnesty International Stop przemocy wobec Kobiet. W międzyczasie będzie można wziąć udział w Kampanii na rzecz Równości w Iranie. Zapoznać się z jej założeniami oraz napisać list w obronie irańskich obrończyń praw człowieka.
O 22.00 w Café Kulturalna dla Kampanii na Rzecz Równości zagra zespół Odo Irawo.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

2791