Światowy Dzień Walki z Ubóstwem – Amnesty International

Światowy Dzień Walki z Ubóstwem

Światowy Dzień Walki z Ubóstwem jest wezwaniem skierowanym do wszystkich, by szanowali prawa i godność ludzi żyjących w ubóstwie.
Amnesty International, inne organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz ludzie żyjący w ubóstwie jednoczą się tego dnia, by jednym głosem domagać się podjęcia przez rządy odpowiednich działań.
Ludzie żyjący w ubóstwie zbyt często są odsuwani od podejmowania decyzji dotyczących sposobów poprawy ich sytuacji. Amnesty International stwierdziło, że niebezpieczny cykl współistnienia ubóstwa i naruszeń praw człowieka może zostać przerwany jedynie wówczas, gdy głos ludzi żyjących w ubóstwie będzie słyszalny. Organizacja wzywa wszystkie kraje, by umożliwiły im uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym na równych prawach.
Widney Brown, Dyrektorka Amnesty International ds. Prawa Międzynarodowego i Polityki powiedziała -Najważniejszym punktem, na którym należy się skupić jest zapewnienie by ludzie żyjący w ubóstwie mogli samodzielnie kontrolować swe życie.-
-Zbyt często życie w ubóstwie uniemożliwia ludziom podejmowanie decyzji o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Inni decydują za nich, ignorując ich potrzeby, przekonania i opinie.-
-Rezultatem tego jest nie tylko podejmowanie decyzji na podstawie błędnych informacji, ale również ograniczenie prawa ludzi ubogich do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wyciągania własnych wniosków na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Uniemożliwia im to dokonanie zmian i przejęcie kontroli nad własnym życiem- powiedziała Widney Brown.
W siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku Widney Brown wzięła udział w dużej dyskusji na temat ubóstwa. Wydarzenie połączyło przedstawicieli ONZ, Banku Światowego oraz wielu wiodących organizacji pozarządowych zajmujących się ubóstwem i prawami człowieka. Wielu lokalnych działaczy organizacji społecznych w tym Michael Nyangi, wzięło udział w spotkaniu.

Michael mieszka w Kiberze, jednym z największych obszarów slumsów na świecie (mieszka tam 1,5 miliona osób) i prowadzi organizację Lomoro Microfinance. Michael Nyangi jest wykwalifikowanym księgowym i założył swą organizację pięć lat temu, gdy miał 23 lata. Obecnie liczy ona 150 członków, którzy pomagają ludziom prowadzić małe, generujące dochody przedsięwzięcia i projekty.
Michael wziął udział w nowojorskiej dyskusji z zamiarem podzielenia się spostrzeżeniami mieszkańców Kibery.
 
Osoby wspierające Amnesty International wzięły również udział w publicznych zgromadzeniach Stand Up Against Poverty (-Wstań, działąj-) protestując przeciwko ubóstwu i nierównościom.
KP

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3390