Światowy tydzień poparcia dla Traktatu o Handlu Bronią – Amnesty International

Światowy tydzień poparcia dla Traktatu o Handlu Bronią

W tygodniu tym pod hasłem Świat Patrzy (The World is Watching) będziemy apelować do naszych rządowo podjęcie działań mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie uzgodnienia treści Traktatu o Handlu Bronią. Członkowie ONZ rozpoczną negocjacje na sesji Zgromadzenia Ogólnego Komitetu Pierwszego ds. Rozbrojenia i Bezpieczeństwa (First Committee on Disarmament and Security) w październiku.
Każdego roku ponad trzysta tysięcy osób jest zabijana w wyniku użycia broni konwencjonalnej. Znacznie więcej zostaje rannych, maltretowanych, wysiedlanych siłą lub staje się sierotami z powodu przemocy z użyciem broni. Wiele sztuk broni używanych do popełniania tych naruszeń pochodzi ze słabo uregulowanego międzynarodowego handlu bronią.
Wydarzenia planowane na tydzień działań obejmą: mecze piłki nożnej w Mali, marsz uliczny w Tanzanii, pokazy filmów w Edynburgu, paradę w Mongolii oraz wyczyny kaskaderskie przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii – a wszystko to w celu podnoszenia świadomości wśród społeczeństw.
Tydzień działań ATT jest częścią świętowanych przez Amnesty International obchodów 60 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zbiega się również z opublikowaniem przez Amnesty International raportu – Krew na Rozdrożach: Tworzenie warunków dla światowego traktatu o handlu bronią (Blood at the Crossroads: Making the case for a global arms trade treaty). Raport wydany 17 września przedstawi, w jaki sposób broń staje się narzędziem dla poważnych przypadków naruszeń praw człowieka na świecie.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2006 153 państwa zagłosowały za przygotowaniem przez ONZ globalnego Traktatu o Handlu Bronią. Jedynym krajem, który głosował przeciw były Stany Zjednoczone. W 2007 roku prawie 100 państw zaproponowało Sekretarzowi Generalnemu ONZ Ban Ki Moonowi, by ochrona praw człowieka stała się jednym z głównych tematów rozmów. W 2008 roku grupa ekspertów rządowych z 28 krajów prowadziła spotkania w ramach ONZ w celu przedyskutowania treści traktatu.
Tłumaczył Bartek Kumanek 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

3455