Życie Iranki nadal w niebezpieczeństwie – Amnesty International

Życie Iranki nadal w niebezpieczeństwie

W czwartek Ambasada Irańska w Londynie poinformowała, że Sakineh Mohammadi Ashtiani nie zostanie ukamienowana. Nadal jednak istnieją obawy, że matka dwojga dzieci może stracić życie przez powieszenie, ponieważ została skazana za -cudzołóstwo, podczas gdy pozostawała w związku małżeńskim-.
-Wiemy, że Ambasada Irańska wydała oświadczenie, iż Sakineh Mohammadi Ashtiani nie zostanie ukamienowana, jednak zmiana metody egzekucji nie polepszy sytuacji kobiety, którą spotyka niesprawiedliwość-, powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui, zastępczyni Dyrektora Programu ds. Środkowego Wschodu i Afryki Północnej w Amnesty International.
-Oświadczenie nie stwierdza wyraźnie, z którymi z organów sądowych w Iranie skonsultowano sprawę. Dopóki oskarżona i jej adwokat nie dostali oficjalnego powiadomienia, że kobiecie nic nie grozi, może ona nadal zostać poddana karze, także karze ukamienowania-, dodała Hassiba Hadj Sahraoui.
Sakineh Mohammadi Ashtiani została skazana w maju 2006 roku za -pozostawanie w nielegalnym związku- z dwoma mężczyznami. Zgodnie z wyrokiem sądu wykonano na niej karę chłosty w wysokości 99 batów. Oprócz tego Sakineh została także oskarżona o -cudzołóstwo, podczas gdy pozostawała w związku małżeńskim, do czego się nie przyznała. Mimo to skazano ją na śmierć poprzez ukamienowanie. Kobieta wycofała swe zeznania, w których podczas śledztwa przyznała się do winy, ponieważ wyznała, że została do tego zmuszona. Mimo to została ona skazana na podstawie zwyczajowej -mądrości sędziego- po tym, jak większość sędziów (troje z pięciu) zagłosowało na jej niekorzyść.
Jest to przykład przepisu irańskiego prawa, który pozwala sędziom na orzekanie o winie na podstawie osobistego zdania. Takie decyzje mogą być podjęte przypadkowo, nawet gdy brakuje jasnych, rozstrzygających dowodów. Wyrok śmierci nałożony na Sakineh Mohammadi Ashtiani został potwierdzony przez Sąd Najwyższy w dniu 27 maja 2007 roku. Sprawę tę już dwukrotnie skierowano do Komisji ds. Amnestii i Ułaskawień, lecz wniosek o ułaskawienie został w obu przypadkach odrzucony. Organy sądowe Iranu muszą natychmiast określić statut prawny Sakineh Mohammad Ashtiani oraz skrupulatnie rozpatrzyć jej sprawę, a także każdy inny przypadek, w którym wydano wyrok ukamienowania, ogłosiła Amnesty International.
-Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwyczajnie nie wystarczy by uratować życie Sakineh Mohammadi Ashtiani. Obawiamy się, iż wydanie owej deklaracji może być jedynie metodą na ucieszenie głosów krytyki-, stwierdziła Hassiba Hadj Sahraoui. -Karanie, a w niektórych przypadkach nawet dokonywanie egzekucji na osobach pozostających w dobrowolnych związkach, nie powinno należeć do obowiązku państwa. Wszyscy traktowani w ten sposób to więźniowie sumienia-, powiedziałaHassiba Hadj Sahraoui.
Amnesty International wie o istnieniu jeszcze przynajmniej dziecięciu osób (siedmiu kobiet i trzech mężczyzn), którzy zostali skazani na ukamienowanie. Prawdopodobnie takich osób jest jeszcze więcej. W zeszłym roku trzy osoby skazane na śmierć przez ukamienowanie ostatecznie straciły życie przez powieszenie.
-Każda forma odbierania życia obywatelom przez ich własne państwo jest nieludzka i nie do przyjęcia. Iran musi zapewnić, że Sakineh, a także inni, liczni więźniowie skazani na śmierć nie zostaną zamordowani.-
Z czwartkowego oświadczenia wynika, że kara ukamienowania została usunięta z projektu nowego Kodeksu Karnego Iranu, który jest obecnie rozpatrywany przez irański parlament. Nie został on jeszcze jednak ratyfikowany i nie wiadomo czy wejdzie w życie. Amnesty International wezwała również prawodawców Iranu, aby potwierdzili oni oświadczenie ambasady w Londynie, która zapewniła o usunięciu kary ukamienowania z nowego, rozpatrywanego jeszcze Kodeksu Karnego. Amnesty International sprzeciwia się kryminalizacji dobrowolnych związków seksualnych.
/KONIEC
Tłumaczyła Karolina Okulska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2661