1% podatku w latach 2003-2007 – Amnesty International

1% podatku w latach 2003-2007

Na 5 624 organizacji mających status OPP wsparcie w postaci 1% podatku dochodowego przekazano 5 598 organizacjom (99,54%). Największe dofinansowanie, jakie otrzymała jedna z organizacji, wyniosło ponad 32 miliony zł, a najmniejsze 30 groszy. Dziesięciu organizacjom, które dostały najwięcej pieniędzy przekazano kwotę 92 milionów 470 tysięcy zł.
Takie wnioski wypływają z raportu na temat przekazywania 1% podatku dochodowego w latach 2003-2007, opublikowanego na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.
Zobacz więcej: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#3373 Raport: http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Pliki_aktualnosci/proc.pdf Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3178