1. – Amnesty International

1.

Odpowiedź

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Raport nt. wpływu nadzoru państw nad komunikacją na prawo do prywatności oraz na wolność wypowiedzi i przekonań (dok. nr A/HRC/23/40 – dostępny na stronie internetowej Urzędu Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka pod adresem zobacz więcej opublikowano 17 kwietnia 2013 r., jako jeden z dokumentów na 23. sesję Rady Praw Człowieka NZ (RPCz) w Genewie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uczestniczyło w pracach 23. sesji RPCz (27 maja – 14 czerwca br.). W dniu 3 czerwca 2013 r. odbył się tzw. interaktywny dialog ze specjalnym sprawozdawcą ds. promocji i ochrony wolności słowa i przekonań, Frankiem La Rue, który przedstawił ww. raport. Delegacja RP uczestniczyła w ww. dialogu, gdzie pozytywnie oceniła raport oraz wyraziła uznanie dla dotychczasowej pracy specjalnego sprawozdawcy na rzecz promocji wolności słowa, szczególnie w kontekście rozwoju technologii komunikacyjnych. Sporządzanie notatek z tzw. dialogów interaktywnych co do zasady nie jest praktykowane.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1535