10 lat więzienia za pokojowy aktywizm? – Amnesty International

10 lat więzienia za pokojowy aktywizm?

Bartek złożył zażalenie na bezpodstawne zatrzymanie. Po posiedzeniu, które odbyło się 17 września, sąd nie uwzględnił zażalenia. 

Policja zatrzymała Bartka 9 czerwca w związku z akcją plakatową. W wiatach przystanków autobusowych wymienił znajdujące się tam reklamy na plakaty krytykujące Ministra Zdrowia za działania związane z COVID-19. Zwolniono go dopiero po 20 godzinach pobytu w areszcie.  Bartka oskarżono o kradzież z włamaniem. Sprawa toczy się dalej. Grozi mu 10 lat więzienia.  

Niewspółmierność zarzutów do wagi tego, co robił, by skorzystać z wolności słowa sprawia, że domagamy się oczyszczenia go z takich zarzutów i umorzenia postępowania karnego. 

UDOSTĘPNIJ PETYCJĘ: https://amnesty.org.pl/akcje/grozba-10-lat-wiezienia-za-rozwieszanie-plakatow/  

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Wezwij Ruch Huti do uwolnienia Younisa Abdelsalama!

90974