100 Dni Obamy: Raport Amnesty International – Amnesty International

100 Dni Obamy: Raport Amnesty International

-Decyzje podjęte przez prezydenta Baracka Obamę w ciągu 48 godzin od objęcia urzędu, takie jak: zamknięcie Guantanamo w ciągu roku, zakończenie programu tajnych zatrzymań CIA oraz zerwanie z tajnością otaczającą działania administracji Bush-a zostały przyjęte z wielkim zadowoleniem,- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalny Amnesty International.
-Zamknięcie sprawy i ujawnienie tajemnic będzie jednak możliwe dopiero wtedy, gdy rząd Stanów Zjednoczonych zakończy praktykę bezprawnych zatrzymań i postawi przed wymiarem sprawiedliwości osoby odpowiedzialne za stosowanie tortur i winne wszelkich innych naruszeń praw człowieka przeprowadzonych za czasów administracji Bush-a oraz zaoferuje ofiarom rzeczywiste zadośćuczynienie.-
-Odnotowaliśmy serię ważnych i pozytywnych działań podjętych w czasie pierwszych 100 dni, jednakże wciąż pozostają sprawy, które zostały niedokończone lub zaniechano ich rozstrzygnięcia, jak na przykład tajne więzienie w Bagram, gdzie nadal przetrzymywane są setki osób,- powiedziała Irene Khan.
Amnesty International opublikowało dziś raport przedstawiający analizę działań podjętych przez nową administrację w kontekście polityki -wojny z terroryzmem-.
Dokument przedstawia liczne przykłady pozytywnych działań podjętych przez prezydenta Baracka Obamę w ciągu trzech pierwszych dni urzędowania, takie jak: decyzja o zamknięciu Guantanamo; zakończenie programu długoterminowych tajnych zatrzymań przez CIA; wprowadzenie nowych, standardów przesłuchań, które wyłączają techniki -wzmocnionego przesłuchania-.
Amnesty International odnotowało również liczne sprzeczne sygnały wysyłane przez Prezydenta Baracka Obamę i jego administrację:
– Ujawnienie czterech memorandów dających CIA prawne podstawy do użycia technik przesłuchań zakładających tortury i inne formy znęcania się wobec zatrzymanych w tajnych więzieniach CIA. Prezydent Obama potępił stosowanie tortur, jednakże oświadczył również, że winni użycia tych praktyk nie zostaną postawieni przed sądem jeśli wykonywali rozkazy zgodnie z opinią prawną Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślił również, iż woli patrzeć w przyszłość, niż wracać do dawnych spraw. Oświadczył, iż to w gestii Prokuratora Generalnego leży decyzja o rozpoczęciu śledztwa -z zachowaniem szacunku dla tych, którzy przedstawili takie decyzje prawne-. Dodał również, że nie chce -z góry przesądzać sprawy-.
– Wydanie decyzji o zamknięciu centrum zatrzymań w Guantanamo, lecz brak dezycji o zwolnieniu zatrzymanych lub postawieniu ich przed sądem cywilnym, tym samym pytanie o przyszłość 240 przetrzymywanych tam osób pozostaje wciąż bez odpowiedzi.
– Obietnica ponownego rozpatrzenia przypadków zatrzymanych w Guantanamo -jak najszybciej i w trybie natychmiastowym-, w celu podjęcia decyzji kogo należy przenieść, a kogo zwolnić. Jednak po latach przetrzymywania, w tym kilku miesiącach już za czasów nowej administracji, tylko jedna osoba została zwolniona od stycznia br., a nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów. W rzeczywistości zatrzymani wciąż są tam bezterminowo przetrzymywani, mimo że od wydania decyzji przez sędziów federalnych o natychmiastowym zwolnieniu minęło już kilka miesięcy.
– Nakazanie CIA zamknięcia tajnych więzień i zakazanie Agencji prowadzenia podobnych miejsc w przyszłości, jednak pozostawienie furtki w postaci możliwości uprowadzenia i zatrzymania w -krótkoterminowych, czasowych- aresztach.
– Wydanie rozkazu potępiającego stosowanie tortur i innych form znęcania się nad zatrzymanymi, ale wydanie zgody na stosowanie podręcznika dla armii Stanów Zjednoczonych (US Army Field Manual), który pozwala na stosowanie techniki długotrwałego pozbawienia snu i izolacji oraz na wykorzystywanie lęku u zatrzymanych osób w sposób łamiący międzynarodowy zakaz tortur i znęcania się.
– Zasygnalizowanie odejścia od tajności, która otaczała administrację Bush-a, lecz z drugiej strony odwołanie sie do doktryny tajemnicy państwowej przec co skutecznie zablokowano środki zapobiegawcze dla przejawów łamania praw człowieka, oraz nieinformowanie opinii publicznej o losie około 500 mężczyzn przetrzymywanych w wojskowej bazie Bagram.
– Wyraźne zaprzestanie używania sformułowań -wojna z terroryzmem-(war on terror) czy -wrodzy wojownicy- (enemy combatant), przy jednoczesnym ciągłym odwoływaniu się do prawa wojennego niż do prawa karnego i praw człowieka, które powinny być stosowane w walce z terroryzmem. Raport Amnesty International informuje, iż prezydent Obama i jego administracja zawiedli w kwestii ochrony praw człowieka w momencie, gdy:
– oznajmili, że agenci CIA, którzy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z opinia prawną Ministerstwa Sprawiedliwości, nawet wtedy gdy dopuścili się stosowania tortur (takich jak podtapianie, -waterboarding-) nie będą za to pociągnięci do odpwiedzialności karnej; takie postępowanie oznacza uwolnienie od odpowiedzialnosci winnych stosowania tortur i samo w sobie jest złamaniem międzynarodowego prawa.
– sprzeciwili się możliwości odwołania do sądów amerykańskich osób nie posiadających amerykańskiego obywatelstwa, a przetrzymywanych w bazie amerykańskiej Bagram w Afganistanie.
– nie podjęli istotnych działań które zapewniłyby , że osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka podczas -wojny z terroryzmem- zostaną pociagnięte do odpowiedzialności.
Zbliżając się do końca 100 dni prezydentury, Barack Obama wykazał pewien stopień wsparcia dla procesu zbadania działań uprzedniej administracji i jej praktyk. Od 2004 roku, Amnesty International nawołuje do powołania niezależnej komisji śledczej mającej zbadać kwestię amerykańskich tajnych więzień i metod przesłuchań prowadzonych przez administrację Busha w ramach -wojny z terroryzmem-.
-Nasze pytanie brzmi, czy obietnica zmian prezydenta Obamy i kroki podjęte początkowo przez jego administrację zwiastują istotny i trwały zwrot w kierunku przestrzegania praw człowieka przy zwalczaniu terroryzmu. Będziemy kontynuować naszą kampanię na rzecz takiej zmiany w ciągu nadchodzacych dni, miesięcy i lat,- powiedziała Irene Khan.
Kopia raportu Amnesty International -Sprzeczne sygnały: Walka z terroryzmem i prawa człowieka w ciągu pierwszych 100 dni prezydenta Obamy- dostępna na stronach www.amnesty.org od 00:01GMT w środę, 29 kwietnia.
KONIEC/

Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International Polska
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3126