100 Szkolnych Grup Amnesty International !!! – Amnesty International

100 Szkolnych Grup Amnesty International !!!

Szkolne Grupy Amnesty International to zespoły składające się z kilku do kilkunastu uczniów i nauczyciela, które zgodnie z misją i wizją Amnesty International i w porozumieniu z lokalnymi zespołami edukacyjnymi podejmują działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w swoich środowiskach lokalnych i na świecie. Główne działania jakie podejmują szkolne grupy to : akcje (stolikowe, happeningi) mające na celu rozbudzenie świadomości praw człowieka, wieczory pisania listów, debaty, panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami praw człowieka, zbieranie podpisów pod petycjami, konkursy, wystawy, pokazy filmów, gazetki.
Szkolne Grupy Amnesty International podejmują działania edukacyjne na różnym poziomie – działają na rzecz praw człowieka na świecie, na rzecz praw człowieka w środowisku/lokalnym oraz na rzecz samorządności szkolnej i bardzo często angażują w swoje przedsięwzięcia społeczność lokalną, a następnie pokazują rezultaty swojej pracy za pośrednictwem mediów, dzięki czemu idea praw człowieka trafia do szerokich kręgów społeczności lokalnej.
Działalność szkolnej grupy Amnesty International rozwija w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, buduje szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie. Uwrażliwia uczniów i nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole, pokazuje aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów.

Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że zaangażowana w realizację programu młodzież potrafi zainteresować swoimi przedsięwzięciami, przekonywać o słuszności idei i skuteczności takiej formy działania na rzecz praw człowieka nie tylko innych uczniów i nauczycieli szkoły, ale także swoje społeczności lokalne.

Pierwsze Szkolne Grupy Amnesty International powstały w 2004 r. Obecnie grupy działają w każdym województwie, w dużych miastach i małych miasteczkach i włączają się aktywnie w prowadzone przez Amnesty International akcje i kampanie.
Wszystkim Szkolnym Grupom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy samych sukcesów na polu walki o prawa człowieka!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3406