11 tysięcy osób apeluje do polskiego rządu o ratyfikację konwencji antyprzemocowej – Amnesty International

11 tysięcy osób apeluje do polskiego rządu o ratyfikację konwencji antyprzemocowej

10 grudnia, na zakończenie corocznej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, Amnesty International i Fundacja Feminoteka przekazały prawie 11 tysięcy podpisów pod petycją żądającą jak najszybszej ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Podczas akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet Amnesty International i Fundacja Feminoteka prowadziły szereg wspólnych działań na rzecz ratyfikacji Konwencji. Pod petycją podpisało się 10913 osób. Organizacje zachęcały także do wysyłania maili do posłów i posłanek z apelem o wywieranie nacisku na rząd, by do ratyfikacji doszło jak najszybciej.

Amnesty International i Fundacja Feminoteka odbyły również spotkania z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Zespołem Parlamentarnym do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn. Zaplanowano dalsze działania, które mają zapewnić, że temat walki z przemocą ze względu na płeć i przemocą domową będzie obecny w Sejmie nie tylko w związku z akcją 16 Dni czy 8 marca. 10 grudnia odbyła się w Sejmie konferencja prasowa podsumowująca wspólne działania.

Na konferencji prasowej w Sejmie, zorganizowanej przez wicemarszałkinię Wandę Nowicką, Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, podkreślała: – Stereotypy płciowe są jedną z przyczyn przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Czas najwyższy, by Polska miała odwagę się z nimi zmierzyć i im przeciwdziałać. Czas także zacząć chronić ofiary przemocy a nie sprawców, którzy de facto pozostają w Polsce bezkarni, bo aż 80% wyroków za przemoc w rodzinie to wyroki w zawieszeniu.  Szansę na zmianę tej sytuacji daje nam Konwencja Rady Europy.

Dyrektorka Amnesty International Draginja Nadaždin podsumowała – Wolność od przemocy i dyskryminacji to kwestia praw człowieka, dlatego państwo powinno tworzyć i wdrażać odpowiednie mechanizmy prawne, by walczyć z przemocą, a także budować świadomość społeczną, by jej przeciwdziałać.

Oto zaledwie wybrane powody, dla których potrzebujemy Konwencji:

  • ponieważ nakłada na państwo obowiązek utworzenia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świadczącego porady w sprawie reagowania na wszelkie formy przemocy;
  • ponieważ zobowiązuje państwo-stronę do prowadzenia systematycznych, antyprzemocowych kampanii edukacyjno-informacyjnych – ostatnia w Polsce kampania rządowa dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet miała miejsce w 2005 roku;
  • ponieważ zobowiązuje państwo do zapewnienia osobom doświadczającym przemocy dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń, pomocy w znalezieniu pracy, jak również wsparcia finansowego.

Organizacje dalej zbierają podpisy pod petycją i będą prowadzić działania aż do ostatecznej ratyfikacji Konwencji przez Polskę.
CO MOŻNA ZROBIĆ:

  • Podpisz naszą petycję >>>
  • Wydrukuj ulotki ze strony Feminoteki i przekaż je posłom i posłankom na swoim terenie;
  • Wyślij mailem apel do posłów i posłanek, wzywając do podjęcia natychmiastowych działań w celu ratyfikacji Konwencji.

Im więcej z nas włączy się do akcji, tym większe szanse na szybką ratyfikację Konwencji!
Rejestracja konferencji 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

1657