11. – Amnesty International

11.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sprawa PRISM nie była przedmiotem rozmów na szczeblu rządowym między RP a Republiki Federalnej Niemiec, w zakresie objętym kompetencjami Ministrów Spraw Zagranicznych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów nie prowadził takich rozmów.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1520