12. – Amnesty International

12.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSZ nie posiada informacji, które potwierdzałyby, że władze Republiki Federalnej Niemiec zwracały się o poparcie inicjatywy w sprawie zmian w Międzynarodowym Pakcie Praw Politycznych i Obywatelskich.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRM nie posiada takich wystąpień władz RFN do polskiego rządu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1519