13. – Amnesty International

13.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Instytucją właściwą kompetencyjnie do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRM nie dysponuje taką korespondencją.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
W załączeniu przekazujemy pismo skierowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej  Neelie Kroes, zawierające odniesienie do kwestii związanych z ochroną danych osobowych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1518