14. – Amnesty International

14.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Instytucją właściwą kompetencyjnie do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania jest Ministerstwo Gospodarki.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRM nie posiada informacji w tym zakresie.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Za prowadzenie negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP) odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacj i nie otrzymało jak dotychczas oficjalnej informacji na temat poruszenia tematu międzynarodowego przepływu danych osobowych podczas negocjacji. Szczegółowych informacji na temat prowadzonych rozmów może udzielić Komisja Europejska. Jak wynika z rozporządzenia (WE) Nr 1049/200 1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U.UE.L.2001.145.43) właściwymi do zajęcia stanowiska w sprawie dostępu do dokumentu w rozumieniu art. 3 lit. a) w/w rozporządzenia (tj. wszelkich treści bez względu na nośnik dotyczących kwestii związanych z polityką, działalnością i decyzjami mieszczącymi się w sferze odpowiedzialności instytucji Unii) pozostają instytucje Unii Europejskiej, w tym m.in. Komisja Europejska.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1517