1526 osób straconych w 2002 roku – Amnesty International

1526 osób straconych w 2002 roku

Publikując swoje statystyki na temat liczby egzekucji na świecie przeprowadzonych w ubiegłym roku, AI wezwała Komisję Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, obecnie obradującą w Genewie na swojej corocznej sesji, do podjęcia stanowczej akcji przeciwko karze śmierci oraz ustanowienia powszechnego moratorium na egzekucje.

-Komisja Praw Człowieka podejmie wkrótce kolejną rezolucję wzywającą do natychmiastowego ustanowienia ogólnoświatowego moratorium o skazywaniu na śmierć i ponaglającą państwa do poszanowania międzynarodowych standardów prawa, łącznie z zakazem poddawania karze śmierci nieletnich przestępców-.

-ONZ powinna przejąć przywództwo i podjąć trwałe środki ochrony osób stojących przed możliwością zastosowania wobec nich kary śmierci-.

AI zaakcentowała, że dane opublikowane 11 IV zawierają tylko przypadki znane organizacji. -Jest niemożliwe podanie całkowicie kompletnej listy, ponieważ wiele krajów rozmyślnie trzyma prawdziwe liczby osób poddanych egzekucjom w tajemnicy, przecząc tym samym podobno odstraszającemu czynnikowi, jakim jest kara śmierci- – oświadczyła organizacja praw człowieka.

AI zanotowała również ponad 3248 przypadków osób z 67 krajów, które zostały skazane na karę śmierci w 2002 r.

-Wiele przypadków było w rażący sposób naruszeniem międzynarodowych standardów odnoszących się do stosowania kary śmierci- – podała AI.

-Więźniowie byli skazywani na śmierć w wyniku niesprawiedliwych procesów sądowych. Wykonywano karę śmierci wobec nieletnich przestępców- ludzi, którym udowodniono popełnienie zbrodni podczas, gdy byli oni w wieku poniżej 18 roku życia-. Trzy takie wyroki zostały zarejestrowane w 2002 roku – wszystkie w Stanach Zjednoczonych.

AI zanotowała 1060 egzekucji w Chinach i 113 w Iranie, ale podejrzewa się, ze prawdziwe liczby są znacznie wyższe odnośnie obu krajów. 71 osób skazano na karę śmierci w USA, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2001 (66 osób).

-Liczby dla Chin, Iranu i USA stanowią 81% wszystkich znanych przypadków wykonania wyroków śmierci w 2002 roku- – podała AI.

-Jednocześnie widoczny jest postęp w kwestii zniesienia kary śmierci. Do końca ubiegłego roku 111 państw zniosło karę śmierci w prawie i praktyce.-

W ciągu 2002 roku Cypr i Federalna Republika Jugosławii (obecnie Serbia i Czarnogóra) zniosły karę śmierci za wszystkie przestępstwa. Turcja przestała stosować karę śmierci w praktyce.

AI z zadowoleniem powitała decyzję Prezydenta Tanzanii z kwietnia 2002 r. o złagodzeniu wyroków śmierci 100 osobom skazanym za morderstwa, a także zamianie w grudniu 2002 r. 17 wyroków w Arabii Saudyjskiej.

Ostatnio gubernator amerykańskiego stanu Illinois, George Ryan, opuszczając w styczniu 2003 roku urząd, zadecydował o złagodzeniu wyroków śmierci wszystkim 167 więźniom oczekujących na ich wykonanie. Zawieszenie wykonania kary śmierci ogłoszono także w Gwatemali, amerykańskim stanie Maryland i na Filipinach. W Kirgistanie Prezydent ogłosił w styczniu 2003 r., że krajowe moratorium o zniesieniu kary śmierci zostanie rozszerzone do przyszłego roku.

Dodatkowo, podczas 2002 r. Dżibuti, Litwa i Afryka Południowa ratyfikowały drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ – układ nakłaniający do całkowitego zniesienia kary śmierci – zwiększając w ten sposób liczbę państw-stron protokołu do 49.

W Europie nowy traktat zachęcający do całkowitego zniesienia kary śmierci bez żadnych wyjątków został przyjęty i otwarty do podpisu. Do końca 2002 roku 5 państw ratyfikowało Protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a 34 państwa go podpisały.

Kolejny postęp w ubiegłym roku to zawiązanie Światowej Koalicji przeciwko Karze Śmierci, łączącej związki zawodowe, zrzeszenia prawników, lokalnych i regionalnych rządów oraz organizacji praw człowieka. Ta nowa koalicja pracuje nad powszechnym zniesieniem stosowania kary śmierci. AI została włączona przez innych członków Koalicji, naśladując działanie Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

-Kara śmierci jest zasadniczo okrutną, nieludzką i poniżającą karą i naruszeniem prawa do życia-, oświadczyła AI. -Nadszedł czas, aby uwolnić się od tej barbarzyńskiej kary raz na zawsze-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

5041