16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet – warsztaty edukacyjne – Amnesty International

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet – warsztaty edukacyjne

Akcja ta ma być drugim po rozpoczęciu kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet (5 marca 2004 r.) -mocnym uderzeniem- Amnesty International w tym roku. Jej przekaz ma być taki sam jak całej kampanii przeciwko przemocy domowej w Polsce i przeciwko przemocy podczas i po konfliktach zbrojnych.

W ramach działań edukacyjnych chcemy zorganizować warsztaty i zajęcia edukacyjne w szkołach (w ramach tzw. szkolnych grup AI oraz zainteresowanych szkołach, które zgłoszą się do koordynatorów regionalnych zespołu edukacyjnego AI lub na adres poczty elektronicznej szkolna_grupa@amnesty.org.pl). Zajęcia zostaną przeprowadzone na podstawie scenariuszy dotyczących tematyki przemocy wobec kobiet oraz kulturowej tożsamości płci.

Zachęcamy wszystkie szkolne grupy AI oraz zainteresowane szkoły do przyłączenia się do naszej akcji poprzez działania w szkole.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4598