17.10 – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – Amnesty International

17.10 – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października w ramach obchodów Dnia Walki z Ubóstwem Amnesty International zaprasza na wyjątkowe wydarzenie: przedpremierowy pokaz doskonałego filmu Lucy Walker -Śmietnisko-. Jest to przejmujący dokument, pokazujący historie zepchniętych na margines mieszkańców Rio de Janeiro, którzy walczą o zachowanie godności.
Przed pokazem odbędzie się wręczenie Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International -Pióro Nadziei 2010-, a po pokazie zapraszamy na debatę -Ubóstwo, a prawa człowieka- z udziałem prezeski Amnesty International Zuzanny Kulińskiej i dziennikarki Julii Prus, która ostatnie pół roku spędziła w Afryce pracując nad filmem dokumentalnym o eksporcie surowców z Konga.
Tego dnia zostaną również wysłane do władz koncernu Shell petycje wzywające do zaprzestania łamania praw człowieka w Delcie Nigru. Podpisało się pod nimi ponad 4590 osób z całej Polski.
17 października, godz. 13, Kino Femina, Warszawa, al. Solidarności 115. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o punktualne przybycie.
Dodatkowe informacje:
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy obchodzony jest od 1987 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem jest warunkiem tworzenia sprawiedliwego i bezpiecznego świata w przyszłości. W 2000 roku podczas szczytu Narodów Zjednoczonych 189 państw przyjęło Deklarację Milenijną zawierającą 8 milenijnych celów rozwoju, spośród których celem pierwszym i przewodnim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie.
/KONIEC

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2565