20 lat po upadku muru berlińskiego rządy krajów europejskich muszą działać w imieniu praw człowieka. – Amnesty International

20 lat po upadku muru berlińskiego rządy krajów europejskich muszą działać w imieniu praw człowieka.

-Tak jak upadek muru berlińskiego był symbolem otwarcia granic, tak dziś Europa zamienia się w niedostępną dla emigrantów twierdzę- – powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.
-Wielu ludzi, którzy w innych częściach świata cierpią z powodu ubóstwa, padają ofiarami przemocy i represji, zostało dosłownie cofnięta wgłąb morza- – dodaje Nicola Duckworth.
W maju tego roku, życie i bezpieczeństwo setek emigrantów na trzech statkach na Morzu Śródziemnym zostało zagrożone z uwagi na decyzję władz włoskich o cofnięciu ich do Libii, bez względu na bezpieczeństwo.
Amnesty International uważa również, iż rządy krajów europejskich muszą zrobić więcej na rzecz wyjasnienia stosowania tortur, złego traktowania oraz przetrzymywania aresztowanych podczas -wojny z terroryzmem-.
-W Europie, której nie dzieli już mur berliński prawa człowieka są ciągle zagrożone. Dziś nawet tak podstawowe prawo jak wolność od tortur jest zagrożone z uwagi na zwalczanie terroryzmu.- powiedziała Nicola Duckworth.
Po atakach z 11 września w krajach europejskich przetrzymywano w tajnych więzieniach CIA zatrzymanych, którzy padli ofiarami przymusowych zaginięć oraz byli przetrzymywani przy użyciu tortur i innych niedopuszczalnych metod prowadzenia śledztwa.
Informacje o tajnych więzieniach spowodowały, że władze polskie i litewskie rozpoczęły śledztwa w sprawie wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA.

Nie wszystkie wyzwania dotyczące praw człowieka w Europie są nowe.
-Owoce z 20 lat wzrostu gospodarczego i jedności politycznej w Europie nie zostały po równo podzielone. Problemy dyskryminacji i rasizmu są na starym kontynencie ciągle żywe.- powiedziała Nicola Duckworth.
Jedną z najbardziej dyskryminowanych grup we wszystkich krajach są Romowie, którzy są w dużej części wyłączeni z życia publicznego.
W wielu krajach Europy Wschodniej Romowie byli jednymi z pierwszych, którzy tracili pracę w wyniku prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Bezprawne przymusowe eksmisje często doprowadzają ich do ubóstwa.
W Czechach i na Słowacji dzieci romskie są nadreprezentowane w szkołach specjalnych, w których to często dochodzi do segregacji uczniów a poziom wiedzy jest niewystarczający. Władze tych krajów nie potrafią rozwiązać problemu segregacji rasowej przy dostępie do edukacji.
W wielu krajach europejskich prześladuje się dziennikarzy i aktywistów za poglądy oraz uniemożliwia się im korzystanie z wolności słowa. Dzieje się tak w Azerbejdżanie, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanie i Turkmenistanie.
-W Berlinie nie ma już fizycznie od 20 lat muru , który był symbolem podziału i represji. Natomiast w Europie cały czas stoją nowe mury dzielące ludzi na lepszych i gorszych jeśli chodzi o możliwość korzystania z pełnego spektrum praw człowieka- – powiedziała Nicola Duckworth.
Mimo tego, zamiast zagrożeń, zatrzymań i przesłuchań, działacze praw człowieka pełni energii wynikającej z upadku muru, nadal będą działać na rzecz realizacji wizji Europy, w której prawa człowieka będą w pełni poszanowane w stosunku do wszystkich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2917