?20 lat przemian w Polskiej edukacji ? czas stracony czy zyskany?” – Amnesty International

?20 lat przemian w Polskiej edukacji ? czas stracony czy zyskany?”

Podczas konferencji oddamy głos szerokiemu gronu uczestników z różnych dziedzin – od nauczycieli, naukowców i studentów po rzecznika praw ucznia; wszyscy oni pozwolą spojrzeć na zmieniającą się rzeczywistość edukacyjną pod kątem uczniów i ich praw, nauczycieli, programów nauczania, nurtów i tendencji pedagogicznych, zmian w strukturze systemu oświaty.
Towarzyszące konferencji warsztaty pozwolą na praktyczne uczestnictwo w edukacji na rzecz praw człowieka, wzbogacając część teoretyczną konferencji.
Jesteśmy przekonani, że refleksja na przemianami w polskiej edukacji ostatniego dwudziestolecia i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji przyczynią się do lepszego zrozumienia rzeczywistości edukacyjnej, stanowiąc bodziec do twórczego rozwoju w przyszłości.
Konferencja :
Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48
Aula Jana Dobrego, sala 154
Środa, 14.10.2009, godz. 11.30

Warsztaty o prawach człowieka:

Klub Oleńka (DS. Kmicic)
Czwartek, 15.10.2009
I Blok : 10.30
II Blok : 12.00

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2945