20. – Amnesty International

20.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Instytucją właściwą kompetencyjnie do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania jest Ministerstwo Finansów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRM nie posiada informacji w tym zakresie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Jak wskazano w punkcie dol. działania Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla do spraw bezpieczeństwa oraz ochrony danych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w opinii MSW powołanie Grupy było, na ówczesnym etapie, właściwą reakcją na rewelacje ujawnione przez E. Snowdena, stąd też MSW nie podejmowało innych działań mających na celu wyjaśnienie na forum UE kwestii, którymi zajmowała się Grupa. Ponadto, należy podkreślić, że kwestia działalności amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) nie była przedmiotem dyskusji Rady Unii Europejskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1511