3. – Amnesty International

3.

Odpowiedź

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Kwestia wprowadzania zmian do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w kontekście ww. raportu nie jest podnoszona – w tym przez Polskę- na forach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka. W rekomendacjach raportu postuluje się opracowanie przez Komitet Praw Człowieka nowego General Comment nt. prawa do prywatności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1530