4. – Amnesty International

4.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej nie stanowi informacji publicznej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stan wiedzy lub świadomości danej osoby nie stanowi informacji publicznej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1528