60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Czas na realizację obietnic. – Amnesty International

60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Czas na realizację obietnic.

-Zamachy w Bombaju, tysiące ofiar konfliktu w Demokratycznej Republice Konga, setki tysięcy cywilów uwięzionych we własnych domach w Darfurze, Strefie Gazy i w północnej Sri Lance oraz światowy kryzys gospodarczy, który może doprowadzić do dramatycznej sytuacji miliony osób na całym świecie- To wszystko wymaga podjęcia natychmiastowych działań- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.
Organizacja, odwołując się do PDPC i mając na uwadze powyższe problemy ostrzega, że świat musi sprostać wielu wyzwaniom w krótkim czasie.
Potępiając zamachy terrorystyczne w Bombaju, Amnesty International zwraca uwagę rządów, by nie zaniedbywały praw człowieka w imię bezpieczeństwa. -Rządy mają obowiązek chronienia ludności przez atakami terrorystycznymi, jednak dokonywanie aresztowań i przetrzymywanie ludzi bez przedstawienia im zarzutów i postawienia w stan oskarżenia, zezwalanie na tortury i ich przeprowadzanie oraz postępowanie niezgodnie z obowiązującym prawem nie uczynią świata lepszym i bezpieczniejszym- powiedziała Irene Khan.
Widząc i rozumiejąc siłę światowego kryzysu i wpływ, jaki wywiera on na kraje biedne, Amnesty International wzywa rządy państw świata by zapewniły ochronę praw społecznych i ekonomicznych ludności na równi z prawami obywatelskimi i politycznymi. Z powodu kryzysu liczba osób żyjących w skrajnej biedzie i ubóstwie może się drastycznie zwiększyć.
-Wartością Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest jej uniwersalny i niepodzielny charakter. Prawa człowieka są powszechne – każda osoba rodzi się wolna i równa w prawach i godności. Prawa człowieka są niepodzielne – wszystkie prawa: ekonomiczne, społeczne, obywatelskie, polityczne i kulturalne – są jednakowo ważne i nie można tworzyć wśród nich hierarchii-, dodała Irene Khan.
Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, niesprawiedliwość, nierówność oraz bezkarność wciąż są obecne w zbyt wielu częściach świata. Problem polega na tym, że rządy uchwalają prawa, ale zawodzą w ich egzekwowaniu oraz nie wywiązują się ze składanych obietnic.
-Nadszedł czas, by rządy naprawiły błędy sześciu dekad, jakie upłynęły od powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zapewniły przestrzeganie prawa we własnych granicach-

*************************************************************
Sukcesy w trakcie sześciu dekad od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:
– Międzynarodowe traktaty praw człowieka oraz prawodawstwo krajowe
– Uznanie praw kobiet i dzieci
– Stworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz przeprowadzanie śledztw w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości przez trybunały międzynarodowe i (niektóre) sądy krajowe
– Utworzenie Biura i urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka oraz, w niektórych krajach, narodowych komisji praw człowieka
– Zaprzestanie wykonywania i orzekania kary śmierci w ponad dwóch trzecich państw świata
– Znaczny postęp w procesie zwiększenia kontroli przepływu i produkcji broni
– Duże wsparcie dla praw człowieka wyrażane przez społeczność międzynarodową,
– Stworzenie na całym świecie sieci obrońców praw człowieka
Porażki:
– Naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego na dużą skalę w czasie konfliktów zbrojnych
– Ataki przeprowadzane przez grupy zbrojne i terrorystów, których celem stają się cywile
– Przemoc wobec kobiet i dzieci, w tym rekrutacja dzieci-żołnierzy
– Odmawianie praw ekonomicznych i obywatelskich milionom ludzi żyjącym w ubóstwie
– Niesprawiedliwy i skorumpowany system sprawiedliwości w wielu krajach
– Używanie tortur i innych form nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania ludzi
– Odmawianie praw uchodźcom oraz emigrantom
– Ataki na dziennikarzy i obrońców praw człowieka
– Siłowe tłumienie manifestacji w wielu krajach
– Dyskryminacja ze względu na rasę, religię, płeć lub tożsamość jednostek Sytuacja praw człowieka na świecie w 60 lat po podpisaniu PDPCz Pytania i odpowiedzi dot. PDPCz Tłumaczył Grzegorz Rychlik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3286