7. – Amnesty International

7.

Odpowiedź

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
W dn. 2 lipca 2013 r. dyrektor departamentu Ameryki MSZ przekazał na ręce przedstawiciela Ambasady USA w Warszawie notę dyplomatyczną z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. ewentualnych działań NSA wobec Polski i Unii Europejskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1524