8. – Amnesty International

8.

Odpowiedź

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Czynności podejmowane przez MSZ związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych resortu mają charakter ciągły. Należy podkreślić, iż otwarte systemy teleinformatyczne MSZ posiadają wielopoziomowe zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie infekcji stacji końcowych wewnątrz sieci.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1523