To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Rzecznik Praw Obywatelskich musi być w stanie pełnić swoją konstytucyjną rolę w sposób wolny od nacisków

Dyscyplinarki przeciwko sędziom i postępowania przeciwko Polsce – 6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE

Aktualność

Czy 14 kobiet doczeka się sprawiedliwości w związku z przemocą podczas Marszu Niepodległości?

W systemie, który zaprzecza istnieniu podstawowych praw człowieka, strach staje się być na porządku dziennym.
Aung San Suu Kyi