To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Ukraina: Rosyjscy żołnierze sfilmowani podczas brutalnej napaści na ukraińskiego jeńca wojennego muszą stanąć przed sądem

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Aktualność

ONZ przyjęła rezolucję uznającą dostęp do czystego i zdrowego środowiska za prawo człowieka

Wolność to prawo do różnicy.
Emil Cioran