To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

USA: Zdrowie ciężarnych kobiet zagrożone z powodu surowych przepisów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Aktualność

„The War Show” najlepszym filmem o prawach człowieka

Znaleźć w prawie 2-milionowym mieście osobę, która podziela moje wartości i chce je wspierać – tak mogę zaczynać każdy dzień!
Michał, Fundraiser Amnesty