To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Edukacja a mowa nienawiści – jak zatrzymać internetowy hejt nie wychodząc z klasy

Mowa nienawiści w klasie i internecie – webinarium

Aktualność

Komitet Obrony Sprawiedliwości krytykuje ograniczanie swobody wyrażania poglądów przez prokuratorów

Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar.
Japońskie przysłowie