To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Rada Unii Europejskiej ponownie zajmie się naruszeniami praworządności w Polsce

Sądy w obronie zwykłych ludzi

Aktualność

Kończymy obchody 30-lecia Amnesty Polska, publikując ostatnie opowiadanie z antologii “Wierzymy w wolność”

To niesprawiedliwe, że inni muszą cierpieć tak samo jak ja. Nikt nie powinien być torturowany. Proszę Was, abyście wsparli mnie w walce, którą zdecydowałam się podjąć. Chcę, by winni odpowiedzieli za swoje czyny!