To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Czas na prawa człowieka!

Wolność dla obrońców praw człowieka w Turcji – akcje Amnesty w Krakowie, Warszawie i Gdańsku

Aktualność

ONZ: Exodus Rohingjów z Mjanmy ujawnia skrajną niezdolność do wypracowania rozwiązania kryzysu uchodźczego

Historia dostarcza wystarczającą ilość dowodów na to, co może się wydarzyć, jeśli wywiad państwowy i aparat bezpieczeństwa skupiają w swoich rękach za dużo władzy bez kontroli.
Draginja Nadaždin