To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Parlament Norwegii nie ochroni Afgańczyków przed okrucieństwami wojny

Decyzje o moim ciele nie należą do polityków

Prawa każdego człowieka zmniejszają się gdy prawa jednego człowieka są zagrożone.
John F. Kennedy