To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Nominacje do Pióra Nadziei 2017

Polska: (Nie)codzienna odwaga obywatelska

Aktualność

Syria: Działania w ramach strategii „Poddaj się albo zgiń” to zbrodnie przeciwko ludzkości

Podobnie jak Amnesty przez wiele lat walczyłem o sprawiedliwość i prawa człowieka. Tak długo, jak niesprawiedliwość i nierówność trwają na świecie, nikt z nas nie może spocząć. Musimy wciąż stawać się silniejsi.
Nelson Mandela