To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Amnesty pyta MON o gromadzenie danych o polskich obywatelach innej narodowości

List polskich organizacji do MSZ i PZPN ws. łamania praw człowieka w Rosji

Kiedy przyszło pierwszych 200 listów, strażnicy zwrócili mi ubranie. Nadeszło 200 następnych, dyrektor więzienia przyszedł mnie zobaczyć. 3000. Prezydent zadzwonił i kazał mnie uwolnić.
Julio de Pena Valdez, związkowiec z Dominikany
Kampania

Mundial 2018 - Drużyna ODWAŻNYCH