To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Polska: Czas na prawa człowieka!

Wolność dla obrońców praw człowieka w Turcji – akcje Amnesty w Krakowie, Warszawie i Gdańsku

Aktualność

ONZ: Exodus Rohingjów z Mjanmy ujawnia skrajną niezdolność do wypracowania rozwiązania kryzysu uchodźczego

Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.
Jan Paweł II