To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Człowiek w kinie w Lublinie

Snapchat i Skype wśród aplikacji, które nie chronią prywatności użytkowników

Aktualność

Sejm musi zapewnić ochronę wszystkim ofiarom przestępstw z nienawiści

Podobnie jak Amnesty przez wiele lat walczyłem o sprawiedliwość i prawa człowieka. Tak długo, jak niesprawiedliwość i nierówność trwają na świecie, nikt z nas nie może spocząć. Musimy wciąż stawać się silniejsi.
Nelson Mandela