To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Warto biegać dobrze z Amnesty

Polski rząd podważa zasadę praworządności

Aktualność

UE: Porozumienie UE-Turcja ma poważne konsekwencje dla praw człowieka

Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.
Antoine de Saint-Exupéry