To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Turcja: Niezależni obserwatorzy muszą mieć dostęp do aresztowanych

ONZ: Decyzje w sprawie kryzysu uchodźczego

Amnesty International otrzymała rolę koordynatora zmasowanych ataków propagandowych wymierzonych w Związek Radziecki.
Radio Moskwa, 1980